Wody Polskie – prace naprawcze wału przeciwpowodziowego w naszej gmine

     W pierwszych dniach listopada przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Dziekanowa i druhowie OSP  Dziekanów Polski dokonali ponownie  przeglądu wału w celu sprawdzenia wykonania przez Wody Polskie prac zgłoszonych i opisanych w protokole pokontrolnym w dniu 2 lipca br. – termin wykonania prac upłynął z dniem 31.10.2020r. https://dziekanowpolski.pl/przeglad-walu-wislanego-w-gminie-lomianki/    

    

Wykonane prace

      Należy stwierdzić, że wał wiślany został ponownie wykoszony, porastające go drzewa w większości zostały wycięte, podobnie jak większość krzaków porastających wał.                                                                                                                                                                                 

Wykoszony wał przeciwpowodziowy
Usunięto poprzewracane drzewa

Nie wykonano najbardziej istotnych z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe prac

  1. Nie naprawiono podciętego i osuwającego się wału na ul. Podwale w Kępie i nie zamknięto dla ruchu samochodowego ulicy na tym odcinku (prośby mieszkańców zamieszczamy poniżej, niestety do dziś nie otrzymali odpowiedzi).  
  2.  Nie postawiono znaków drogowych w celu ograniczenia ruchu pojazdów po wale /znaki zakazu/, a stan miejsc przejazdu przez wał i dróg technicznych świadczy o tym, iż  po wale chronicznie przejeżdżają  samochody o różnym tonażu i w wielu niedozwolonych miejscach.                                                                                                                     
Nienaprawiony podcięty wał na ulicy Powdale - Kępa Kiełpińska
Samochody swobodnie rozjeżdżają wał - brak znaków

3Nie zabezpieczono  nor po bobrach przy oczyszczali oraz nie wykoszono tam wału na całej wysokości od strony oczyszczalni/ściana wału ma 7 m a wykoszono  tylko koło 4 m  od góry/. 

4. Śluza w Dziekanowie Polskim w dalszym ciągu nie posiada należytego zabezpieczenia mechanizmu podnoszenia śluzy.                                                                                                          

Nory bobrów wciąż głębokie
Niezabezpieczone zamknięcie śluzy w Dziekanowie Polskim

Mamy nadzieję, że władze Gminy i Rada Miejska zwrócą się do Wód Polskich a także  instytucji którym podlegają o zainteresowanie się złym stanem wału w naszej gminie. Poinformowaliśmy natomiast  w br. o złym stanie wału także  Zarząd Główny OSP w związku z tym, iż od pamiętnego w 2010r ogromnego stanu zagrożenia powodziowego w Łomiankach praktycznie nie podjęto żadnych działań w celu wzmocnienia i podniesienia wału.

Rozjeżdżony wał
Ślady opon samochodowaych na wale przeciwpowodziowym w gminie Łomianki

Ulica Podwale

Zamieszczamy list mieszkańców ulicy Podwale w Kępie Kiełpińskiej do Zarządu Zlewni w Warszawie domagających się szybkiego zamknięcia ulicy Podwale dla ruchu ogólnodostępnego. W naszej ocenie prośba jest zasadna, gdyż ulica Podwale jest wąską drogą, jest to tzw. droga techniczna, stanowiąca dojazd do posesji mieszkańców. 

 W odpowiedzi na interpelację jedengo z radnych, dotyczącej między innymi stanu wału na wysokości ulicy Podwale, urząd gminy Łomianki stwierdził, że „Uszkodzenie wału powodziowego (podcięcie stopy wału) (… ) jest wynikiem notorycznego uszkadzania wału przez kierowców dużych samochodów i maszyn rolniczych podczas mijania się na tej drodze. Droga jest wąska i ominięcie innego pojazdu (często parkują na niej samochody osób rekreacyjnie wykorzystujące ten teren) powoduje, że koła samochodów, ciągników i przyczep szorując o podstawę wału, doprowadzają do jego uszkodzenia”.  (BIP 0003.50.2020 -naprawy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych)

Sądzimy, iż problem ten można szybko rozwiązać ustawiając tam stosowne znaki organizacji ruchu, tylko pytanie: kto ma ten znak postawić? Urząd Gminy Łomianki czy Wody Polskie?

Serdecznie dziękujemy strażakom z OSP Dziekanów Polski za udział w przedglądzie wału.

Dziekanów Polski, 10 listopada 2020 r.

Opracowanie: Janusz Szcześniak, Elżbieta Podolska