Stowarzyszenie Przyjaciół Dziekanowa

Dnia 16 czerwca 2018 roku w Dziekanowie Polskim odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia zwykłego „Stowarzyszenie Przyjaciół Dziekanowa”. Zebrani mieszkańcy podjęli uchwałę o założniu stowarzyszenia zwykłego zrzeszającego wszystkich, którym bliskie są sprawy Dziekanowa Polskiego i lokalnej społeczności. Członkami założycielami są: Elżbieta Chialastri, Elżbieta Podolska, Michael Schladt. Przedstawicielem stowarzyszenia została Elżbieta Podolska.

Stowarzszenie Przyjaciół Dziekanowa” zostało w dniu 21 czerwca 2018 r wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego, pod poz. Nr 26.  Dnia 5 lipca 2018 r stowarzyszenie otrzymało numer indentyfikacyjny REGON 380685124, oraz w dniu 10 lipca 2018 Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 1182176856.

Jeśli bliskie Ci są sprawy Dziekanowa Polskiego, lubisz pracę społeczną, pracę z ludźmi lub w jakikolwiek sposób możesz przyczynić się wzmocnienia lokalnej świadomości społecznej w naszym środowisku, ZAPRASZAMY ! Dołącz do nas 🙂

Druck