Kanalizacja w Dziekanowie – aktualne informacje

W związku z wyłożeniem do publicznej konsultacji przez Zarząd Dróg Powiatowych  i Urzędu Miasta planu przebudowy ulicy Rolniczej w Dziekanowie Polskim i Nowym oraz brakiem zaznaczonej kanalizacji na ww planie wielokrotnie występowaliśmy do Urzędu Gminy Łomianki i Pani Burmistrz  o informację w sprawie planów budowy sieci kanalizacyjnej na ulicy Rolniczej. Ponieważ, nasze zapytania pozostawały bez wiążącej odpowiedzi, poprosiliśmy radnego Grzegorza Lenarda o interwencję w ww sprawie.

 

Poniżej zamieszczamy pismo/interpelację radnego Lenarda w sprawie kanalizacji w Dziekanowie Polskim i Nowym oraz uzyskaną przez radnego odpowiedź. Serdecznie dziękujemy radnemu za wsparcie. 🙂

Prezentujemy taże nasze pisma, Stowarzyszenia Przyjaciół Dziekanowa, na które Urząd Gminy nie udzielił wiążącej odpowiedzi i skierował nas do spółki gminnej ZWiK Łomianki, jako komórki odpowiedzialnej za komunikację społeczną z mieszkańcami w sprawach wod-kan. w gminie.

Obecnie czekamy na decyzję środowiskową z RDOŚ. 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 września 2020 r., znak WOOŚ-II.420.5.2019.AG.18, w sprawie wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap IV ; Obwieszczenie RDOŚ z 15 wrzesnia 2020.

Ponieważ w przestrzeni publicznej pojawiła się także ostatnio nieaktualna mapa prac wodno-kanalizacyjnych w gminie Łomianki upubliczniona przez radnego Skoniecznego, zabraliśmy głos w wolnych wnioskach podczas XXVIII Rady Miejskiej  pytając o ww mapę oraz plany budowy kanalizacji w Dziekanowie. Zapraszamy do wysłuchania odpowiedzi pana burmistrza P. Bohdziewicza i Prezesa ZWiK Łomianki p. P. Czajkowskiego. Czas: 2:58:52

https://esesja.tv/transmisja/9345/xxviii-sesja-rady-w-lomiankach-24-wrzesnia-2020.htm

Dziekanów Polski, 13 października, 2020 r.

Elżbieta Podolska