Przegląd wału wiślanego w gminie Łomianki

W dniu 2 lipca 2020 r. odbył się przegląd techniczny wału przeciwpowodziowego w gminie Łomianki na odcinku od ulicy 11 listopada w Burakowie  do Dziekanowa Nowego. Przeglądu dokonali przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie w obecności zastępcy burmistrza ds technicznych Pawła Bohdziewicza, przedstawiciela Wydziału Zarządzania Kryzysowego powiatu Warszawskiego Zachodniego, radnego RM Marcina Etienne, pracowników urzędu gminy, Prezesa OSP Dziekanów Polski Arkadiusza Bicza, Dariusza Dąbrowskiego oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Dziekanowa, którzy w marcu br. wystosowali pisemną prośbę do Wód Polskich o dokonanie corocznego przeglądu wału i oceny jego stanu technicznego (czytaj pismo).

W czasie przeglądu 11 kilometrowego odcinka wału w Łomiankach wskazaliśmy miejsca, które wg nas należy natychmiast wzmocnić oraz przekazaliśmy dokumentację fotograficzną przedstawiającą wszystkie newralagiczne punkty stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego gminy.

Przedstawiamy poniżej wpisane do protokołu zagrożenia i nieprawidłowości wymagające natychmiastowego działania:

  •  Głębokie nory (co najmniej 2 m w głąb wału) wykopane przez bobry przy Brukowej oraz liczne drzewa rosnące u podstawy wału.
  • Wywrócone drzewa od strony koryta rzeki leżące od dłuższego czasu na wale – ulica Gajowa.
  • Na odcinku ok. 1.5 km drzewa i krzaki gęsto wrastają w podstawę wału oraz porastają jego zbocza po obu stronach wału, Buraków-Kępa Kiełpińska.
  • Niebezpiecznie wysoko podcięty wał (na wysokość od 35 do 60 cm) na ulicy Podwale w Kępie Kiełpińskiej wymagajacy natychmiastowego wzmocnienia. Ulewne deszcze powodują osuwanie się części wału na drogę, która będąc drogą techniczną jest obecnie używana jako droga dojazdowa do okolicznych posesji. 
  • W Łomiankach nie ma ciągłości drogi technicznej biegnącej  po obu stronach wzdłuż wału (np. ulica Podwale nie jest ciągła) co bardzo utrudnia ich monitorowanie oraz brak jest tablic zakazu wjazdu.

  • Zagrożenie dla śluzy z uwagi na wjazd na nią ciężkich samochodów z materiałami budowlanymi  jadącymi od ul. Rolniczej do Drewnianej– zdjęty znak zakazu ruchu. https://dziekanowpolski.pl/slaza-dziekanowska-i-wal-wislany-w-dziekanowie-polskim/
  • Brak znaków informacyjnych o zakazie poruszania się pojazdów i postoju na wale przeciwpowodziowym.
  • Brak znaków informacyjnych i zakazu wjazdu na drogi techniczne wzdłuż wału.
  • Droga techniczna w Dziekanowie Nowym biegnie  częściowo ukosem po wale.

Są to tylko przykłady na które my zwróciliśmy uwagę w czasie gdy  komisja wizytowała cały wał.

Przypominamy, że wielokrotnie informowaliśmy Wody Polskie o konieczności remontu wału przeciwpowodziowego  https://dziekanowpolski.pl/stan-walow-wisly-w-gminie-lomianki-dostateczny/

Po przeglądzie poprosiliśmy przedstawiciela Wód Polskich o przesłanie nam protokołu z oceny stanu wału oraz poinformowanie o czynnościach, które zostaną podjęte w celu naprawy uszkodzeń. 

Czekamy na  decyzje  bo ostatnia większa przebudowa naszych wałów miała miejsce ponad 23 lata temu tj. w 1997 roku.

 https://www.lomianki.info/document.php?did=4590/.

Połamane drzewa oparte o wał wiślany
Drzewa i krzaki wrastające w wał przeciwpowodziowy
Podcięty wał na ulicy Podwale Kępa Kiełpińska
Połamane drzewa opierające się o wał
Osuwająca się ziemia z podciętego wału na ulicy Podwale
Działalność bobrów
Uzgadnianie protokołu z inspekcji
Sprawdzanie stanu technicznego śluzy
Inspekcja wału
Inspekcja wału

Opracowanie: Janusz Szcześniak, Elżbieta Podolska

Zdjęcia: Janusz Szcześniak, Marcin Etienne

Dziekanów Polski, 2 lipca, 2020 r.