Kanalizacja w ulicy Rolniczej w Dziekanowie coraz bliżej

Podczas XXX Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach 26 listopada 2020 r. radni przeznaczyli dodatkowe środki na podwyższenie kapitału zakładowego ZWiK Łomianki na budowę kanalizacji w ulicy Rolniczej w Dziekanowie Polskim i Dziekanowie Nowym na odcinku od ulicy Wiklinowej do granicy gminy Łomianki z Pieńkowem. 

Podczas sesji online zastępca burmistrza do spraw technicznych Paweł Bohdziewicz poinformował radnych i mieszkańców oglądających sesję, że inwestycja ta zostanie rozpoczęta w 2021 roku ze względu na planowaną przez Zarząd Dróg Powiatu Warszawskiego Zachodniego przebudowę ulicy Rolniczej na odcinku od granicy z gminą Czosnów w Pieńkowie do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Polskim. Zamieszczamy projekt przyjętej uchwały. Czytaj: Projekt przyjętej uchwały.

W uzasadnieniu do przyjętej uchwały czytamy także, że ” ze względu na uwarunkowania techniczne, potrzebna jest równiez budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Rolniczej na odcinku od ulicy Mikołajczyka do ulicy Wiklinowej oraz ulicy Waligóry. Podyktowane to jest faktem, iż spływ ścieków z obszaru, na którym będzie odbywać się planowana przebudowa ulicy Rolniczej, przewidziany jest w kierunku ulicy Wiklinowej oraz Warszawskiej poprzez ulicę Rolniczą, ulicę Waligóry oraz drogę techniczną DK7.”

 

Ponadto, burmistrz Paweł Bohdziewicz, w odpowiedzi na pytanie radnego Adama Salwowskiego, czy dochodzące do ulicy Rolniczej drogi gminne w Dziekanowie Polskim i Dziekanowie Nowym będą podłączone do kanalizacji, poinformował, iż obecnie urząd gminy nie przewiduje podłączenia do planowanej sieci kanalizacyjnej w ulicy Rolniczej dochodzących do niej ulic gminnych w Dziekanowie, na przykład ulicy Mikołajczyka, ulicy Przy Jeziorze czy ulicy Wędkarskiej. Ulice te będą  ewentualnie kanalizowane w IV etapie prac wodno-kanalizacyjnych w przyszłości.

 

Podjęto także uchwałę o wyznaczeniu nowych granic aglomeracji gospodarki ściekowej w gminie Łomianki. Obszar aglomeracji obejmuje także południowo-wschodnią część Dziekanowa Polskiego.

Prezes ZWiK, Tomasz Czajkowski, poinformował także, że aktualny plan kanalizacji ma być dostępny w grudniu br. 

Dziekanów Polski, 27.11.2020

Opracowanie: Elżbieta Podolska