Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Dziekanowa

Telefon: +48 22 2922078
Mail: biuro@dziekanowpolski.pl
Strona www: dziekanowpolski.pl
Facebook.com: /dziekanowpolski

REGON: 380685124
NIP: 1182176856
Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
Powiatu Warszawskiego Zachodniego: poz. Nr 26