Zakaz kąpieli w Jeziorze Dziekanowskim

Mieszkańcy Dziekanowa Polskiego oraz Nowego, zamieszkujący od lat w bezpośredniej bliskości Jeziora Dziekanowskiego, widzą coraz szybciej postępującą degradację środowiska na tym objętym ochroną obszarze „Natura 2000” i dlatego też  w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska zwracamy się do Gminy o niezwłoczne:

– zlecenie wykonywania i pokrywania kosztów systematycznego  badania czystości wody Jeziora Dziekanowskiego po ustaniu obecnego zakazu kąpieli wydanego przez Sanepid w związku z awarią oczyszczalni CZAJKA

-jak najszybsze wykonanie kanalizacji wsi Dziekanów Polski i Dziekanów Nowy   

Stan czystości wody w jeziorze budzi od lat zaniepokojenie, do jeziora  trafiają różnego typu nieczystości, śmieci a także spływa brudna woda z utwardzonej  żużlem w 2015r ulicy  Błotnej .

Dziekanów Polski leży na wysokiej skarpie a szamba w niektórych przypadkach mogą być już nieszczelne z uwagi na ich wiek i inne wymagane starymi przepisami normy,  co także może być przyczyną /ale nie musi/ nie najlepszego stanu wody w jeziorze.

Ponadto, poważnym problemem może być stan techniczny pozostawionego szamba pobudowanego dla potrzeb nieistniejącego już WAKE PARKU, które jest wkopane w grunt ,prawdopodobnie w pobliżu stojącej na tym terenie przyczepy kempingowej /zgłaszaliśmy fakt do Policji/.

W  Prognozie oddziaływania na środowisko do planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski” – str.16

 „ Głównym zagrożeniem są nieszczelne szamba na terenach zabudowanych nie posiadających kanalizacji sanitarnej

Jeżeli nie zadbamy o  otaczającą nas przyrodę, Jezioro Dziekanowskie przemieni się w szambo.

Mirka Sz.