Z historii Dziekanowa Polskiego – wspomnienie o Stanisławie Kozłowskim w stulecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim

Człowiek umiera pierwszy raz normalnie, tak jak wszyscy. Drugi raz  żyje tak długo, jak długo pamiętają o nim najbliżsi i przyjaciele.

Przedwojenne zdjęcie strażaków z Dziekanowa Polskiego

Z prywatnego archiwum Stanisława Obrębowskiego

Wspomnienie o Stanisławie Kozłowskim i powstaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim

        Stanisław   Kozłowski  /1894-1978/  – oganizator i Pierwszy Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim                                                                                                              w latach 1920-1976

 Stanisław Kozłowski – rybak i rolnik, urodzony w 1894 r i zamieszkały w Dziekanowie Nowym, zmarł  w wieku 84 lat, pochowany jest  na cmentarzu w Łomnie.                                                                                                       

            Uczestnik I wojny światowej. Żołnierz Legionów Polskich. W lutym 1915 r. jako ochotnik wstąpił do Legionu Puławskiego przydzielony do I Kompanii walczył m. innymi w bitwie pod Pakosławiem i Czeremchą. Następnie służył w Brygadzie i Dywizji Strzelców Polskich i w I Korpusie Polskim aż do jego demobilizacji  w lipcu  1918r. /spisy imienne Del.Puł. rozdz.Nr 156 par.4 z 28.05.1918r./  W  1920 r. walczył w wojnie z bolszewicką Rosją, brał udział w Bitwie Warszawskiej w 1920 r. 

Za zasługi wojenne otrzymał: Krzyż Niepodległości/M.P. 1937 nr 64 poz.94/, Medal „Polska Swemu Obrońcy”‚ i inne odznaczenia wojskowe.  

 Po demobilizacji  powrócił do Dziekanowa, gdzie  organizuje  od 1919 roku drużynę Ochotniczej Straży  Pożarnej w Dziekanowie  (jedną z pierwszych w  województwie).  

Stanisław Kozłowski zostaje Pierwszym  Naczelnikiem dopiero nowo tworzącej się we wsi drużyny  strażackiej. Straż była finansowana też przez mieszkańców a więc  jej organizacja i doposażenie   zajęło kilka miesięcy.    .

            W 1922 rozpoczęto budowę strażnicy we wsi. Początki budowy nie były łatwe. Brakowało sprzętu oraz ludzi. Za swoją działalność Stanisław Kozłowski zostaje  odznaczony dwukrotnie Brązowym Medalem Zasługi przez Związek Straży Pożarnej R.P. W 1926 r. zostaje także odznaczony  Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezesa Rady Ministrów RP za uratowanie tonących podczas pamiętnej  powodzi  spowodowanej wylewem Wisły.     

W czasie II wojny światowej działał w grupie konspiracyjnej’ JEZIORO’. 

Funkcję Naczelnika OSP w Dziekanowie  Polskim  Stanisław Kozłowski pełnił do 1976 r. tj. przez 57 lat. 

W 1976 r. Naczelnikiem OSP w Dziekanowie Polskim został pan Henryk Zajączkowski.  OSP Dziekanów Polski dziś.                                                                       

Pierwsze zdjęcie  drużyny  OSP w Dziekanowie, w pełnym rynsztunku, pochodzi z 1920 r. i znajduje się w Wirtualnym Muzeum Łomianek.  Antoni Szcześniak

W pierwszym szeregu od lewej; Stanisław Kozłowski, Jan Jechowski, Józef Kurpiewski, Antoni Szcześniak, Michał Obrębowski, Stanisław Rzemek, Władysław Bednarek, Franciszek Jechowski; od prawej; Jan Rzemek.

Zdjęcie pochdzi z prywatnych zbiorów Stanisława Obrębowskiego.

Z prywatnego archiwum rodziny Kozłowskich

Poniżej  wspomnienie  o ojcu Stanisławie Kozłowskim odręcznie  napisane  w 2011 r. przez jego  syna Waldemara Kozłowskiego  /1928-2019/.

Pamięci Stanisława Kozłowskiego ( 1894-1978), Naczelnika Ochotniczej Strazy Pożarnej w Dziekanowie Polskim, 

                                                                                                                                                                                          Rodzina

Jednym ze sposobów finansowania działalności Ochotniczej Straży Ogniowej w Dziekanowie Polskim w okresie międzywojennym były kwoty pieniężne przeznaczane przez mieszkańców wsi uzyskane przez wydzierżawianie pastwisk na cele łowieckie. Poniżej przedstawiamy uchwałę nr 3 zebrania wiejskiego z 10 lipca 1927 roku. 

 Dziekanów Polski  dnia 10 lipca 1927 roku

        Uchwała nr 3.

Ogólnego zebrania wsi Dziekanów Polski gminy Cząstków pow. warszawskiego

My niżej podpisani mieszkańcy wsi Dziekanów Polski na zgromadzeniu wiejskim w liczbie osób 25 ogólnej liczby osób 35 pod przewodnictwem sołtysa Stanisława Obrębowskiego jednogłośnie postanowili:

Wypuszczenie prawo polowania na gruntach ornych, łąkowych, pastwiskach oraz wodach należących do mieszkańców wsi Dziekanów Polski przestrzeni 616 ( sześćset szesnaście) morg wydzierżawiają p.p. kpt.  Ludwik  Niezabytowski, Rozenfeld Henryk, Szewczyk Karol za umówioną sumę 100 (sto) złotych rocznie płaconą co rok z góry dnia 10 lipca każdego roku.

Polowanie wydzierżawiają na lat trzy od dnia 10 lipca 1927 r. do dnia 10 lipca 1930 r. do pobrania powyzszej sumy i pokwitowania z odbioru  upoważniamy pełnomocników

Sołtys Stanisław Obrębowski

Szcześniak Antoni

Salwowski Jan

Do podpisania niniejszej uchwały jednomyślnie upoważniamy wyżej wymienionych na tem uchwałę zakończono.

Powyższe 100 (sto) złotych składamy do kasy Ochotniczej Straży ogniowej w Dziekanowie Polskim.

Natem uchwałę zakończono i podpisano: 

Opracowali: Mirosława Szcześniak, Andrzej Kozłowski, Elżbieta Podolska

Dziekanów Polski 6 stycznia 2020 r.