Wizualizacja drogi krajowej nr 7 na odcinku Czosnów-Kiełpin

Zapraszamy do zapoznania się z wizualizacją projektu rozbudowy drogi krajowej   nr  7 na odcinku Czosnów – Kiełpin do parametrów drogi ekspresowej S7

W dniu 28 stycznia 2020 roku na stronach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pojawiła się  wizualizacja, czytaj Elementy Koncepcji Programowej

Widok z góry:

 

Widok kierowcy:

Źródłem powyższej informacji jest GDDiKA oraz  portal Gmina Czosnów