Wieści z Powiatu – ulica Rolnicza w Dziekanowie Polskim

Ulica Rolnicza w Dziekanowie Polskim  Jak Zarząd Dróg Powiatowych ma zamiar docelowo gospodarować ulicą Rolniczą

Stowarzyszenie Przyjaciół Dziekanowa, po otrzymaniu w dniu 17 lipca 2018 r. odpowiedzi od pana Piotra Rusieckiego na petycję 557 mieszkańców gminy Łomianki skierowaną w dniu 14 maja do Pana Tomasza Dąbrowskiego – burmistrza Łomianek, zwróciło się z pismem do Urzędu Miasta  o wyjaśnienia dotyczące pkt 3 w/w odpowiedzi. Odpowiedź poniżej:

Odpowiedź Urzędu Gminy na petycję mieszkańców Łomianek w sprawie Małej Obwodnicy śladem Kościelnej Drogi.

Poprosiliśmy Urząd Miasta Łomianki o ujawnienie dokumentów z Zarządu Dróg Powiatowych na podstawie których, Urząd Miasta rzekomo był zmuszony do zapisania w MPZP  Dziekanowa Polskiego poszerzenia ulicy Rolniczej do 20 m w gęsto zabudowanym obszarze Dziekanówa Polskiego, co wiązałoby się z wyburzeniem tam 9 domów.

Otrzymaliśmy poniższą odpowiedź:

Pismo Z Urzedu Gminy

W celu weryfikacji danych otrzymanych od władz Łomianek, spotkaliśmy się z  Zarządem Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim i złożyliśmy swoje zapytania.

Z dokumentów otrzymanych od Zarządu Dróg Powiatowych wynika, że jak zwykle nie jest prawdą twierdzenie Pana Piotra Rusieckiego, że  Radni Gminy Łomianki zatwierdzili  w MPZP tej wsi  poszerzenie ulicy Rolniczej do 20 m na wniosek Zarządu Powiatu, że  było  to koniecznością i wynikało to z obowiązujących przepisów, oraz że  zrobiono to za zgodą i w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych.

Odpowiedź Zarządu Powiatu na nasze zapytania, proszę szczególnie zwrócić uwagę na stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie poszerzenia ulicy Rolniczej do 20 m – punkt 3 i 4.

Odpowiedż Dyr Wójcik Rolnicza

Z powyższej odpowiedzi wynika, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mające na celu zniszczenie  i wyburzenia we  wsi Dziekanów Polski, to wymysł naszych władz miasta, które nie dość, że nie chciały sprawy ulicy Rolniczej omówić z właścicielem tej drogi, to dodatkowo nie wysłuchały olbrzymiej fali protestów mieszkańców.

Dziękujemy Zarządowi Dróg Powiatowych za pochylenie się nad naszymi problemami i dostosowanie planów remontu  ulicy  Rolniczej do specyfiki terenu przez które przebiega.