Czy łomiankowskie wierzby mogą stać się pomnikami przyrody?

Wierzby kruche i białe stanowią ważny element krajobrazu Doliny Łomiankowskiej. Szczególnie cenne i stare okazy znajdują się na ul Kościelna Droga /ponad 30 sztuk/, ul. Armii Poznań / ponad 20 sztuk/,  ul. 6 Pułku Piechoty /ponad 35 /, ul. Ogrodowej, ul. Zielnej, przy ul. Błotnej, nad Jeziorem Dziekanowskim  i w wielu innych miejscach.

Niektóre z tych drzew osiągnęły wymiary dużo ponad 300 cm obwodu pnia /mierzone na wysokości 130 cm/, co jest, między innymi, wymagane za uznanie wierzby za pomnik przyrody .    

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, zakładające poszerzanie ulic w miejscach, gdzie rosną szczególnie cenne okazy tych drzew, budzą obawy co do ich losu. Dlatego też zwróciliśmy się do Pani burmistrz z wnioskiem o uznanie niektórych z tych WIERZB za pomniki przyrody, które jak wiemy są pod szczególną ochroną prawną.

Pismo wysłane do Urzędu Miasta w tej sprawie wraz ze zdjęciami wierzb oraz wymiary obwodu drzew konieczne do uznania ich za pomniki przyrody zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministra  Środowiska w załączeniu.

Dziennik Ustaw  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002300/O/D20172300.pdf

 – Poz. 2300 -Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. 

 

Wymiary obwodu  drzew które mogą być uznane za pomniki przyrody;

/ obwód pnia drzewa mierzony w centymetrach na wysokości 130 cm/

 1. bez koralowy, cis pospolity, jałowiec pospolity, kruszyna pospolita, rokitnik zwyczajny, szakłak pospolity, trzmielina– 50cm

 2. bez czarny, cyprysik, czeremcha zwyczajna, czereśnia, głóg, jabłoń, jarząb pospolity, jarząb szwedzki, leszczyna pospolita, żywotnik zachodni- 100cm

3. grusza, klon polny, magnolia drzewiasta, miłorząb, sosna Banksa, sosna limba, wierzba iwa, żywotnik olbrzymi- 150cm

 4. brzoza brodawkowata, brzoza omszona, choina, grab zwyczajny, olsza szara, orzech, sosna wejmutka, topola osika, tulipanowiec, wiąz górski, wiąz polny, wiąz szypułkowy, wierzba pięciopręcikowa– 200cm

 5. daglezja, iglicznia, jesion wyniosły, jodła pospolita, kasztanowiec zwyczajny, klon jawor, klon zwyczajny, leszczyna turecka, modrzew, olsza czarna, perełkowiec, sosna czarna, sosna zwyczajna, świerk pospolity -250cm

 6. buk zwyczajny, dąb bezszypułkowy, dąb szypułkowy, lipa, platan, topola biała, wierzba biała, wierzba krucha -300cm

 7. inne gatunki topoli niż wymienione w lp. 4 i 6– 350cm

 

Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni. 

 

Rozporządzenie mówi również, że  ochroną mogą być obejmowane obiekty, które wyróżniają się wśród innych drzew tego samego rodzaju . W tym przypadku brany może być pod uwagę: obwód pnia, wysokość, szerokość korony, wiek, występowanie w skupiskach (w tym w alejach lub szpalerach), pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze lub krajobrazowe.

 

Wszystki poniższe wierzby, kwalifikują się do objęcia ich ochroną i bycia uznanym pomnikiem przyrody.