Węzeł Sadowa – stanowisko Rady Miejskiej w sprawie porozumienia z 24 marca 2017r

Stanowisko Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie porozumienia z dnia 24 marca 2017 r., określającego zasady współpracy i wzajemnych zobowiązań przy pracach planistycznych oraz realizacji inwestycji drogowej polegającej na projekcie i budowie węzła „Sadowa” w ramach planowanej drogi ekspresowej S7 na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie

 

Stanowisko podjęte na XVI Sesji Rady  Miejskiej w  ŁOMIANKACH  w dniu 26.IX.2019 r.

Stanowisko Rady Miejskiej W Lomiankach (4)

 

Rada Miejska w Łomiankach uznała/14 GŁOSÓW ZA/, że powyższe porozumienie podjęto bez wymaganej prawem akceptacji/ bez wcześniejszej uchwały/ Rady Miasta i bez zapewnienia należytych środków finansowych  dla tego zadania . https://www.youtube.com/watch?v=1rAJLRXmEVY  /od 2.29.18-do 2.37.48/

Porozumienie takie zgodnie  przepisami prawa powinno być poprzedzone uchwałą Rady Miasta dlatego, że utrzymanie dróg /serwisowych i opaskowych /na węźle SADOWA/które na mocy tego porozumienia miały przejść w zarząd Gminy Łomianki/ to są duże wieloletnie finansowe zobowiązania długoterminowe .

Gminy Łomianki nie stać na wydatki,których przecież nie musi ponosić  takie  jak: odśnieżanie, odwadnianie, oświetlenie, prace konserwacyjne a także na remonty i naprawy tych  wszystkich dróg na węźle Sadowa będących częścią trasy S7.

Obecne Stanowisko Rady  Miasta, uznające to porozumienie za nieważne z mocy prawa  być może pomoże w  dalszych negocjacjach z GDDKiA na temat zmian w projekcie drogi opaskowej.