Wały przeciwpowodziowe – o obronie wału w Łomiankach w 2010

11 lat temu wezbrane wody Wisły o mało nie przerwały naszego starego, od lat nie modernizowanego a przesiąkającego wtedy w wielu miejscach, wału głownie w rejonie śluzy Dziekanowskiej. Od 11 lat wiadomo, że konieczna jest szybka przebudowa wału w gminie Łomianki. Rozmowy z PGW Wody Polskie trwają, ale termin jego modernizacji, którego stan oceniono jako dostateczny, nie jest znany.      

Wysoka woda w 2010

Rok 2010 – wodowskaz Łomianki-Dziekanów – stan wody Wisły w maju osiągnął wartość 500 cm, w czerwcu – 460 cm. http://ds.prazmow33.pl/wodowskazy/  Poziom wody w Wiśle przekroczył na wodowskazie w Dziekanowie Polskim stan alarmowy o 130 cm /21.05.2010 / i 90 cm /09.06.2010/, co przy tak dużym przesiąkaniu groziło zerwaniem wału. Poniżej aktualna mapa zalewowa terenów w razie zerwania wału /Studium 2015/, stan wód na wodowskazie w 2010 i artykuły z obrony wałów.

W 2011 roku Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski w imieniu Prezydenta RP odznaczył krzyżami zasługi strażaków za zaangażowanie w niesieniu pomocy podczas akcji przeciwpowodziowej w 2010 r. Wśród nich znaleźli się dwaj strażacy z Łomianek i Dziekanowa Polskiego – Andrzej Łach i Arkadiusz Bicz. Postanowie­niem Prezydenta Andrzej Łach uhonorowany został Srebrnym Krzyżem Zasługi, a Arkadiusz Bicz – Brązowym Krzyżem Zasługi.

Wspomnienia czytelników Lomiankiinfo

11-kilometrowy odcinek wału przeciwpowodziowego biegnie w Łomiankach równolegle do tarasu zalewowego. Jak wynika z map zagrożenia powodziowego prawie połowę powierzchni gminy stanowią obszary narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego. Znaczna ich część to obszary zagrożone zalaniem o głębokości wody od 2 do 4 metrów, a nawet powyżej 4 m . Należy więc uznać, że stan wału ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Łomianki. Dodatkowo należy zauważyć, że w 2015 r. przyjęte zostało nowe Studium  gminy Łomianki, które umożliwiło zabudowę ok. 200 ha gruntów, położonych na terenach zalewowych a które wykorzystywane dotychczas były  tylko w celach rolniczych. Tereny te obecnie podlegają bardzo silnej presji urbanizacyjnej. Można spodziewać się, że szybko zostaną zasiedlone przez dodatkowe setki a może i tysiące mieszkańców.                                     

                           

Wał wiślany dziś

Niestety, od czasu zagrożenia powodziowego z 2010 r. instytucje odpowiedzialne za wały /obecnie WODY POLSKIE/ nie zrobiły nic dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie gminy Łomianki mimo, że doświadczenia z 2010 roku pokazały konieczność natychmiastowego wykonania niezbędnych prac modernizacyjnych w obrębie wału. Jedynie w 2011 r. za kwotę 206 tyś zł wyremontowano śluzę przy jeziorze Dziekanowskim. W poprzednich kadencjach zostało łącznie przekazane z budżetu gminy około 462 000 zł na dokumentację modernizacji wału, która nie została zrealizowana.

Po ostatnim przeglądzie wału w 2020 r. przez Wody Polskie nie wykonano do tej pory najbardziej koniecznych prac – https://dziekanowpolski.pl/przeglad-walu-wislanego-w-gminie-lomianki/ ;  

Ulica Podwale, podcięty wał 2020 r.

Jak uchronić się przed wysoką wodą?

Jak wiemy rozmowy w sprawie szybkiej modernizacji wału wiślanego pomiędzy Urzędem w Łomiankach a Wodami Polskimi trwają. Ponadto, podczas XXX Sesji Rady Miasta Łomianki 26.11.2020 r. wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łomianki a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie o współfinansowaniu zadania pn.: „Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku gminy Łomianki i Gminy Czosnów”. Wyrażono zgodę na przekazanie z budżetu gminy Łomianki w latach 2021 – 2022 dotacji celowej w kwocie 260.000 zł na ten cel /w 2021 – 100.000,00 zł, a w 2022- 160.000,00 zł/. Wstępnie szacowany koszt przebudowy wału to ponad 100 milionów zł.    

W maju 2021 r. Burmistrz Łomianek odbyła spotkanie z przedstawiecielami Wody Polskie – Anną Rudlicką, dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie, oraz Anetą Gawin, p.o. zastępcą dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, w sprawie remontu wałów przeciwpowodziowych.

Podczas XLI Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach 24 czerwca 2021 r. radni pochylą się nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współfinansowaniu zadania w zakresie opracowania dokumnetacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji bedących podstawą do realizacji inwestycji pn. ” Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km. 525+000+527+400 w gminie Łomianki”.

Projekt uchwały:

Kiedy zostanie wykonana konieczna modernizacja naszego wału? Nie wiadomo, a póki co mamy nadzieję, że tak wysoka woda jak 2010 r. szybko nie przyjdzie….

Dziekanów Polski, 24 czerwca 2021 r.

Opracowanie: Stowarzyszenie Przyjaciół Dziekanowa

Źródła: Łomianki Info NR 5/2011, Zdjęcie wyróżniające: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,95190,7924767,lomianki-dzien-i-noc-walcza-z-przesiakami.html