Jak zwiększyć bezpieczeństwo na ulicy Rolniczej?

Spowolnienie ruchu można zdefiniować jako zastosowanie wszelkich środków mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz poprawę komfortu życia mieszkańców, których posesje znajdują się w pobliżu ulic, takich jak Rolnicza, będąca alternatywą dla ulicy Kolejowej. 

Najpopularniejsze  środki to: 

  • punktowa kontrola prędkości za pomocą radarów oraz patroli  plicyjnych – niestety niezbyt skutaczena;
  • wyniesione przejścia dla pieszych, powodujące zmiejszenie prędkości oraz uwidocznienie przejść dla pieszych, niestety, niemożliwe do zainstalowania na ulicy Rolniczej ze względu na komunikację publiczną autobusową;
  •  światła przy przejściu dla pieszych i na skrzyżowaniach;
  • progi zwalniające  – wyspowe, typu „poduszka berlińska„, skutecznie spowalniające ruch samochodowy  i dosotosowane do komunikacji publicznej autobusowej. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.) progi zwalniające przeznaczone są do stosowania na drogach położonych w obszarze zabudowanym, z wyjątkiem przypadków, w których stosowanie tych urządzeń jest niedopuszczalne. Progi zwalniające nie mogą być stosowane na drogach krajowych i wojewódzkich, ekspresowych i ulicach głównych. W przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej dopuszczone są tylko „progi wyspowe”.

 

   Przywołane przepisy nie wykluczają stosowania progów zwalniających na drogach powiatowych i gminnych.

W związku z powyższym, ponownie wystosowaliśmy pismo z Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim z prośbą o zainstalowanie progów zwalniających, typu „wyspowe” tak zwane „poduszki berlińskie” oraz zgłosiliśmy wnioski do przygotowywanego projektu rozbudowy ulicy Rolniczej w Dziekanowie Polskim i Dziekanowie Nowym. W załączeniu przesłaliśmy pozytywną opinię z Komunikacji Miejskiej Łomianki w sprawie progów „wyspowych”.

Czy słusznie mieszkańcy martwią się o bezpieczeństwo na ulicy Rolniczej? Przypomnijmy zatem: maj 2019 r – róg ulicy Rolniczej i Wędkarskiej w Dziekanowie Polskim – wypadek śmiertelny, samochód osobowy wjechał w ogrodzenie. Czerwiec 2019 r kolizja przy ul Podróżej – nadmierna prędkość; lipiec 2019 r – kolizja przy ulicy Przy Jeziorze.