URZĄD MIASTA WZNAWIA PRACE NAD ZATWIERDZONYMI MPZP

 W dniu  26 marca 2019 roku  odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego  na którym Komisja zapozna się ze stanem aktualnych prac nad MPZP. Omówione  też będą działania związane z przystąpieniem do ponownych prac planistycznych mających na celu wprowadzenie zmian. 
 
Mamy nadzieję, że Komisja też pochyli się nad naszym wnioskiem -pismem z dnia 14 stycznia 2019 roku o szybką zmianę planów w Dziekanowie Polskim i zmieni trasę Małej Obwodnicy śladem Kościelnej Drogi tak, aby nie biegła ulicą Rolniczą w Dziekanowie Polskim.
 
Zainteresowanych mieszkańcow prosimy o aktywny udział w posiedzeniu tej Komisji . 
 

Poniżej zamieszczamy pismo w w/w sprawie oraz odpowiedź urzędu.