Ukaz carski-Tabela Likwidacyjna z 1864 roku (wersja polska)

 

                              

                                Tabela Likwidacyjna

                                      Miejscowości Dziekanów Polski   

 

                                 położonej w guberni Warszawskiej  powiatu   Warszawskiego

 

                                              obwodu  Warszawskiego w gminie Czosnów

 

 

 

 

                      Miejscowość znajduje się w pierwszym z działów, które powołane są paragrafem 21

 

                            Ustawy z dnia  19 Lutego (2 Marca) 1864 roku o Komisji Likwidacyjnej 

 
 
                                        
 
 
  

 

                                                  Urząd Warszawskiej Komisji do Spraw Włościan         

 

                            …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

I  Osady podlegające  Ustawie z dnia  26 maja 1846 roku oraz 19 Lutego (2 Marca) 1864 roku

 

 

Nr porządkowy    Nazwa osady (działki), która podlega Ustawie 

Nr 1. nazwisko nieczytelne Marcin

Nr. 2   Majewski  Jan

Nr. 3   El Kazimierz

Nr. 4   El Jan

Nr. 5  Milej Jakub

Nr. 6  Kileńskij Józef

Nr. 7  Stańczyk Antoni

Nr. 8  Kowalski Jan

Nr. 9  Kondrat Wacław

Nr. 10 Sokołowski Andrzej

Nr. 11   nieczytelne

Nr. 12  Gromadka Jakub

Nr. 13  Obrębowski Jan

Nr. 14  Leszczyński Stanisław

Nr. 15  Michalak Franciszek

Nr. 16  Bednarek Łukasz

Nr.17 Pacholak Michał

Nr.18 Pacholak Sebastian

 

Nr.19 Gryziak Antoni

Nr. 20 Choroś  Mikołaj

Nr. 21 Bartosiński  Jan

Nr. 22  Faliński Jan

Nr. 23  Smoczyński Michał

Nr. 24 Turek Andrzej

Nr. 25 Fijałkowski  Jan

Nr. 26 Szcześniak Franciszek

Nr. 27 Choroś  Jan

Nr. 28  Mas…rnik  Tomasz

Nr. 29 Kowalski Franciszek.

Nr. 30 Faliński Kazimierz

Nr. 31 Szcześniak  Jan

Nr. 32 Niewiadomski Antoni

Nr. 33 Szcześniak Józef

Nr. 34 Pasternak Paweł

Nr. 35  Skarbek  Józef

Nr. 36 Dembowski Józef

Nr. 37 Bengal Fryderyk

 

II    Osady podlegające pod  Ustawę  z  19 lutego (2 marca) 1864 roku

Nr. 38  Osada sołtysa

Nr. 39   Osada szkolna

Nr. 40  Wspólne pastwisko

Nr. 40 Osobne (?) pastwisko nad Łąkami

 

 

 

 Wykaz i wielkość serwitutów

 

Włościanie miejscowości Dziekanów mają prawo wypasać swoje konie w ilości pokazanej przy każdym gospodarstwie na pastwisku Kępa Dziekanowska

Nr 1 jeden koń

Nr 2 jeden koń

Nr 3 dwa konie

Nr 4 dwa  konie

Nr 5 dwa konie

Nr 6 dwa konie

Nr 7 dwa konie

Nr 8 dwa konie

Nr 9 dwa konie

Nr 10 dwa konie

Nr 11 dwa konie

Nr 12 dwa konie

Nr 13 dwa konie

Nr 14 dwa konie

Nr 15 dwa konie

Nr 16 dwa konie

Nr 17 dwa konie

Nr 18 dwa konie

Nr 19  dwa konie

Nr 20 dwa konie

Nr 21 dwa konie

Nr 22 dwa konie

Nr 23 dwa konie

Nr 24 jeden koń

Nr 25 dwa konie

Nr 26 dwa konie

Nr 27 dwa konie

Nr 28 dwa konie

Nr 29  dwa konie

Nr 20 dwa konie

Nr 31dwa konie

Nr 32 dwa konie

Nr 33 dwa konie

Nr 34 jeden koń

Nr 35 dwa konie

Wszystkich mamy 67 koni,  z innych serwitutów włościanie nie korzystają. Osady nr. 36  i 37 praw do serwitutów nie posiadają.

Włościanie miejscowości mają prawo łowienia ryb w Wiśle i jeziorze Dziekanowskim w miejscach gdzie są przyłączeni do ziem przypisanych na własność.

 

 14 marca1868 roku Komitet znajdujący się przy Centralnej Komisji do Spraw Włościańskich postanawia zatwierdzić rozpatrzoną i poprawioną Tabelę Likwidacyjną, zgodnie z którą na własność włościan miejscowości Dziekanów Polski odchodzi  518  mórg  286 prętów ziemi, …………. 27 mórg 10 prętów, i   zatwierdzić kapitał likwidacyjny na korzyść byłego właściciela osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem rubli (8788).

 

 Oryginalnie podpisany:  Prezes Centralnej Komisji Senatorów  : Solowiew.

 Członkowie:    Belozerski,  Gorłow.

Prowadzący sprawę: Łazurowski.

.

Na podstawie  paragrafu 56 Ustawy z  19 lutego (2 marca) 1984 roku o porządku wprowadzenia w życie nowych przyjętych postanowień ta ostatecznie zatwierdzona Tabela Likwidacyjna dla miejscowości Dziekanów Polski wydana jest  przez Komisarza Obwodu Warszawskiego Sołtysowi miejscowości Józefowi  …..(Nazwisko nieczytelne).

Komisarz Obwodu Warszawskiego – podpis

 

                                                     

Na podstawie protokołu Komisarza Obwodu Warszawskiego z 14 maja 1872 roku, który jest  zgodny z punktem art.1 paragrafu 321 postanowienia Komitetu Urządzającego i zatwierdzony  dziennikiem Obwodowego Urzędu do Spraw Włościańskich z 7 czerwca tego samego roku Nr 1577, jak również za zgodą Tymczasowej Komisji do Spraw Włościańskich, określoną w założeniu z 21 czerwca 1872 roku Nr  1993, zaznaczona w Tabeli Likwidacyjnej miejscowości Dziekanów Polski osada  Nr 11 przyznana jest na własność Janowi Brzyskiemu, spadkobiercy Marianny Brzyskiej (ona również Brzeska),  i dlatego przepisana na jego imię  zgodnie z postanowieniem tego samego Urzędu i przedstawionego postanowienia Komitetu Urządzającego z 5 lipca 1872 roku pod nr 167… na mocy paragrafu  2800.

Komisarz obwodu Warszawskiego do Spraw Włościańskich

 

Podpis              Pieczątka

 

                                                     

Zgodnie z dobrowolnym postanowieniem właściciela i włościan 24 stycznia 1873 roku zatwierdzono w Warszawskim Urzędzie  Obwodowym do Spraw Włościańskich w dzienniku pod numerem 34,  że włościanie miejscowości Dziekanów  Polski  na ziemiach, które otrzymali

zgodnie z Tabelą Likwidacyjną mają  prawo wypasać 67 koni na Kępie Dziekanowskiej. Otrzymali  oni z Kępy 42 morgi 100 prętów  ze wszystkim co  mieści się na tej przestrzeni oraz przylegającym do Kępy brzegiem rzeki Wisła. Świadkiem był miejscowy Komisarz.

 

 W całości, jak się okazało po zmniejszeniu, 49 mórg  250 prętów. Wszystkiego jest 92 morgi 250 prętów na nowo otrzymanym na własność włościan, osada wypasu zaznaczona w tabeli  i w załączonym dokumencie  do rozporządzenia i określenia opodatkowania  włościan zgodnie z  par. 1302 i 2800 rozporządzenia  Centralnej Komisji ograniczona od północy Wisłą, a na wschodzie Kępą Kiełpińską, Dziekanowem Niemieckim, na południu Dziekanowem Polskim i folwarkiem Dziekanowa.

 

 

Na podstawie art. 1302 i 2800 Komisarz Obwodu Warszawskiego  do Spraw Włościańskich  30 września 1887 roku pod  numerem 466 postanawia zatwierdzić poprawione w 1885 roku przez   geodetę Wolskiego dokładne  wymiary działek tej miejscowości i określić je jako 567 mórg 245 prętów, w tym ziemia rolna 538 mórg 237 pręty  i nie rolna 29 mórg  8 prętów.  Ilość rozparcelowanej  ogólnie ziemi każdej osady jest wykazana w odpowiednich kolumnach tabeli  wraz z poprawionymi poprzednimi liczbami.  Dodatkowe osady włościan, które przeszły  na ich własność na podstawie  dobrowolnego wyrażenia woli aktem zatwierdzonym w dzienniku Urzędu obwodowego  24 stycznia 1873 roku pod numerem 34, w którym  określono 130 mórg 16 prętów, w tym ziemi ornej  90 mórg  295 prętów i nie rolnej 39 mórg i 165 prętów.

Ten zapis zastępuje poprzedni zapis tego samego przedmiotu  wpisanego w tabelę likwidacyjną tej miejscowości  postanowieniem  tego urzędu z dnia  24 stycznia 1873 roku pod numerem 39 tym samym zatwierdzamy,  że poprzedni zapis powinien być tu wyodrębniony.

 

                                             Fragmenty oryginału Ukazu Carskiego z 19 lutego (2 marca)1864 roku

                                                      przełożył na język polski: Valentin Radan