Trwają uzgodnienia nad projektem przebudowy ulicy Rolniczej w Dziekanowie Polskim i Dziekanowie Nowym

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/9577,Trwaja-uzgodnienia-nad-projektem-przebudowy-ulicy-Rolniczej.html

Początek przedstawionego na stronie Urzędu Miasta  opracowania przebudowy ulicy Rolniczej zaczyna się od granicy z gminą Czosnów, koniec opracowania  to 50 m za skrzyżowaniem z ul. Stanisława Mikołajczyka w Dziekanowie Polskim. Wg projektu przebudowa nie obejmuje skrzyżowania ulicy  Rolniczej z ul. Przy Jeziorze i ul. Krasnoludków/początek Dziekanowa Polskiego/.

Odcinek projektowanej ulicy w zakresie przedstawionego opracowania krzyżuje się z ulicami: ul. Poziomkową, ul. Królowej Marysieńki, ul. Stefana Batorego, ul. Literacką, ul. Podróżną , ul. Wędkarską oraz ul. Stanisława Mikołajczyka.

Odcinek projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 2420W tj. ul. Rolniczej ma długość 2+655,09 km . Ulica w większości jest zaplanowana do przebudowy w obrębie istniejącego pasa drogowego.

Na planie brak jest usytuowania istniejącego przystanku autobusowego Dziekanów Polski Wschód ,który to wg informacji telefonicznej uzyskanej z Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie ma być jeszcze w br./ z uwagi na jego nieprawidłowe usytuowanie-jest tuż przed skrzyżowaniem z ul. Mikołajczyka/  przesunięty ca 50-60m dalej w kierunku na Warszawę/ poza planem/.

Urząd Miejski w Łomiankach zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag do opublikowanego  opracowania najpóźniej do 14 sierpnia br. na adres: umig@lomianki.pl

ms