Toksyczna nawierzchnia ulic Błotnej i Przy Jeziorze?

Przedstawiamy poniżej artykuł przesłany do Stowarzyszenia Przyjaciół Dziekanowa przez mieszkankę Dziekanowa.

 

” Podczas posiedzenia Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego w dniu 25 listopada 2019 r jednym z poruszonych przez mieszkańców tematów był problem złej nawierzchni dróg Przy Jeziorze, Błotnej i Drewnianej w Dziekanowie Polskim /drogi na terenie szczególnie chronionej Doliny Łomiankowskiej i przy obszarze Natura 2000/.

 

Na polecenie Prokuratory (w toczącej się sprawie) Instytut Badawczy Dróg i Mostów wykonał w lipcu br. badania materiału/żużlu, który Urząd Miasta w Łomiankach w latach poprzednich/2015-2016/ wysypał bez koniecznych planów na częściowo prywatne gruntowe drogi.

Opinię tę przekazano we wrześniu 2019 roku do Urzędu Miasta w celu zapoznania się i szybkiego zlikwidowania skutków samowoli przy budowie tych dróg. Poproszono Komisję o zapoznanie się z tym tematem i podjęcie decyzji.

W opinii Instytutu napisano:

 

BADANIA BEZPOŚREDNIE WYKAZAŁY PODWYŻSZONE STĘŻENIE CHROMU PRZEKRACZAJĄCE O 87% WARTOŚĆ DOPUSZCZALNĄ” ponadto, występuje tu zawartość kruchych spieków i zbryleń w kruszywie oraz tendencje do pylenia, które jest SZKODLIWE DLA ZDROWIA mieszkańców i natury. Opinia ta obecnie jest w sprawdzana pod kątem oddziaływania unoszących się pyłów z tych dróg na środowisko całej Doliny Łomiankowskiej.

 

Ponieważ drogi te utwardzono bez koniecznego projektu i bez spełnienia warunków Prawa Budowlanego i Bezpieczeństwa zalecono by powierzchnia tych dróg została bezwzględnie pokryta warstwą ścieralną, najlepiej asfaltową   Jednak, wydaje się to być obecnie niemożliwe ponieważ drogi te wykonano bez zatwierdzonych planów. 

 

Ponieważ w/w opinia biegłego została dostarczona do Urzędu Miasta/ sprawa sądowa jest w toku / już ponad 2 miesiące temu to Komisja po dyskusji postanowiła skonsultować się z prawnikiem.

TROCHĘ HISTORII

 

W 2014roku roku po północnej stronie Jeziora Dziekanowskiego rozpoczął działalność Wake-Park. Wiosną 2015 roku urzędnicy gminy bez zezwolenia budowlanego „wytyczyli” drogę gruntową Błotną i ul. Przy Jeziorze pokryli żużlem, dla wygody klientów tej firmy. Równocześnie zdjęto znak drogowy B2 z tabliczką ograniczającą wjazd na ten teren tylko dla mieszkańców i rolników. W latach 2014-2017 tysiące klientów rozjeżdżało nieutwardzony /rozsypany przez URZĄD/ żużel a pył za każdym samochodem unosił się na około 100 metrów, przy drodze nic nie było widać.

Urząd podał że, za żużel i utwardzenie tych częściowo prywatnych gruntów zapłacono 123 000 zł z budżetu gminy.

 

Zabawa w „kotka i myszkę”

 

Mieszkańcy w wielu pismach z wieloma podpisami protestowali. Urzędnicy natomiast odpowiadali, że ułożyli materiał naturalny na ul. Przy Jeziorze, a na ul. Błotnej kruszywo betonowe. W innych pismach, twierdzono natomiast, że to na ul. Błotnej jest materiał naturalny, a na ulicy Przy Jeziorze kruszywo betonowe. W wyniku ekspertyzy ustalono, że obie ulice pokryte są tym samym kruszywem z żużli metalurgicznych. Potwierdził to w swojej pisemnej ekspertyzie Instytut Badawczy Dróg i Mostów na prośbę mieszkańców pismem IDM/TN/6449/2016. 

 

W letnie dni aby oddychać mieszkańcy musieli chować się w domach i szczelnie zamykać okna. Urzędnicy odpowiadali, że powinni się przeprowadzić jeśli im się „ nie podoba”.

W wyniku wielu protestów i pism od mieszkańców i firm Ochrony Przyrody, Wojewody , Marszałka, oraz pism kierowanych również do Prokuratury, Urząd Miasta w Łomiankach podjął decyzję by przysypać te drogi cienką warstwą ziemi, która potem z żużlem bardzo szybko spływała do Jeziora, Strugi Dziekanowskiej i pobliskich rowów.

 

Na odcinku ok 300 metrowym od ul. Rolniczej  żużel przykryto cieniutką warstwą nie badanego destruktu, bez koniecznego zgłoszenia zmiany materiału na drodze, bez spełnienia obowiązujących warunków prawa budowlanego. Pod wpływem szybkich samochodów w destrukcie powstawały dziury i destrukt był kilka razy reperowany i znowu jest dziurawy.

 

Mieszkańcy od lat żądali aby usunięto nielegalnie wysypany  materiał na koszt Urzędu, który bezprawnie wysypał nawierzchnię oraz przywrócić znak B2.

Obecnie należy w najbliższym czasie przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania oraz poprawić wszystkie błędy i niezgodne z prawem decyzje.”

Eliza Ch.

W związku z powyższym, Stowarzyszenie Przyjaciół Dziekanowa wystąpiło do Rady Miejskiej w Łomiankach o otwarcie nowego zadania inwestycyjnego „Budowa ulic Przy Jeziorze i Błotnej” oraz o zabezpieczenie środków na tę inwestycję w budżecie gminy w 2020 r.

Zdjęcia: Michael Schladt