Sprzątanie Rezerwatu Przyrody Jezioro Kiełpińskie

Mimo fatalnej pogody, w jesiennej akcji sprzątania rezerwatu przyrody Jezioro Kiełpińskie wzięło udział
co najmniej 31 osób (nie wszystkie uwidoczniono na załączonym zdjęciu). Pokazuje to jak akcja ta jest
potrzebna nie tylko rezerwatowi ale również nam wszystkim…

W efekcie kilkugodzinnego sprzątania zebrano 47 szt. 120-to litrowych worków śmieci oraz pewną ilość tzw. odpadów
wielkogabarytowych (monitory komputerowe, obudowy telewizorów oraz stare samochodowe fotele i zderzaki).

Tym razem zajrzeliśmy w miejsca niedostępne latem ze względu na porastającą je bujną roślinność oraz okres lęgowy
wielu gatunków ptaków zamieszkujących rezerwat.

Wypada tu przypomnieć, że w połowie czerwca zebraliśmy ok. 3,5 m3 śmieci oraz, że nie była to jedyna akcja sprzątania
rezerwatu prowadzona latem. Władze miasta kilkukrotnie w ciągu lata zlecały wyspecjalizowanej firmie uprzątnięcie
śmieci zgromadzonych w najbardziej widocznych miejscach rezerwatu. Nie podjęto jednak żadnych działań zmierzających
do ograniczenia ich napływu do rezerwatu.

Dariusz Dabrowski