Wniosek o zwołanie spotkania informacyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej w Dziekanowie Polskim

Trwają prace projektowe nad trzecim etapem rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Łomianki.

Wg informacji podawanych w czasie zebrań w październiku 2018r  do końca  lipca br. ZWiK  będzie już  w posiadaniu dokumentacji projektowej pokrywającej zasięgiem całą gminę, w tym Dziekanów Leśny, Polski i Nowy. 

                     

Prace trwają a mieszkańcy okolicznych wsi do tej pory nie wiedzą gdzie i jakimi ulicami będzie biegła kanalizacja. 

Mieszkaniec Dziekanowa Polskiego Pan Edward Zajączkowski przygotował pismo do Pani Burmistrz i zebrał 55 podpisów w celu zorganizowania spotkania informacyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej w Dziekanowie. 

Zebranie odbędzie się 4 kwietnia 2019 r o godz. 17.00 w szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Sedecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!