Śluza Dziekanowska i wał wiślany w Dziekanowie Polskim

                Wiosną 2019 roku Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowickim  wydało  zezwolenie budowlane na zabudowę 3 działek na północnym brzegu Jeziora Dziekanowskiego/prace budowlane obecnie wstrzymane przez Wojewodę Mazowieckiego/. Jesienią 2019 roku doziaronowano wąską, bo zaledwie 3-metrową polną drogę widniejącą na MPZP jako Drewniana, która biegnie od wału do placu budowy. Celem tego doziarniania rzadko używanej drogi było utwardzenie tego terenu  tak, aby umożliwić poruszanie się samochodów ciężarowych dowożących materiały budowlane na miejsce inwestycji. Skutkiem tego, był duży ruch ciężarowych samochodów od ul. Rolniczej, po Śluzie Dziekanowskiej, dalej po podstawie wału i po wąskiej 3 m polnej ulicy Drewnianej. Zwracamy uwagę, że dojazd do miejsca budowy jest możliwy także od strony ul. Błotnej po szerszej bo 5 m ul. Drewnianej. Odcinek od ulicy Błotnej jest jednak o wiele dłuższy i pewnie dlatego wybrano tańszy wariant, czyli utwardzenie drogi biegnącej do wału, a tym samym skierowano ruch  ciężkich pojazdów po podstawie wału i śluzie Dziekanowskiej.

           

Ulica Drewnaina w Dziekanowie Polskim łącząca ulicę Błotną i drogę techniczną u podstawy wału

   Patrząc na zniszczenia wału i w trosce o śluzę i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, zwróciliśmy się do Wód Polskich /teren do 50 m od wału  podlega ich  ochroniei do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) –/poruszanie się ciężkich samochochodów po terenach ochronnych Natura 2000/ oraz do Urzędu Miasta w Łomiankach/ brak w MPZP  w tym miejscu publicznej drogi i zakaz ruchu/o wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

                Poniżej  publikujemy uzyskane odpowiedzi z Wód Polskich i RDOŚ  i mamy nadzieję na szybką reakcję władz w celu usunięcia nieprawidłowości.

Powyższe zdjęcia wykonane zostały podczas wizji lokalnej w dniu 22 kwietnia 2020 roku przez pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zamieszczamy także wpis ze stron Urzędu Gminy Łomianki z 2011 roku o wynikach kontroli wału wiślanego w okolicach śluzy Dziekanowskiej. W wyniku kontroli stwierdzono że :„że stan techniczny całego lewostronnego wału rzeki Wisły na odcinku Buraków – Pieńków nadaje się do remontu.” Od tego czasu, niewiele zrobiono w tej kwestii, a wręcz przeciwnie, następuje sysytematyczna degradacja wału.

 W trosce o bezpieczeństwo 

Ulica Drewniana, utwardzona w kierunku wału; w kierunku ulicy Błotnej, tu nie wykonano doziarnowania
Ulica Drewniana dochodząca do podstawy wału w Dziekanowie Polskim

Dziekanów Polski, 31 maj 2020r.

Zdjęcie wyróżniające; lomianki umig