Relacja z Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego 25 listopada 2019 r

Dwa tygodnie temu, 25 listopada 2019 r, odbyła się Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego podczas kórej omawiano projekty uchwał na  sesję Rady Miejskiej. Poruszano sprawę ulic Przy Jeziorze, Błotnej i Rolniczej w Dziekanowie Polskim. 

 

W toku dyskusji zadaliśmy radnym i zastępcy burmistrza do spraw technicznych, Panu Pawłowi Bohdziewiczowi pytanie:

 

„Kiedy Urząd przystąpi do prac nad zmianami planów zagospodarowania przestrzennego Dziekanowa Polskiego uchwalonych w styczniu 2018 r. a szczególnie zaniechania poszerzenia  z 12 do  20 m ulicy Rolniczej w Dziekanowie?

 

Obecnie, zgodnie z obowiązyjacym planem MPZP Rolnicza  na odcinku ul Wędkarska i Kiełpin-Dziekanów Bajkowy ma szerokość 20 metrów. Przypomnijmy, że zgodnie z informacją Pani burmistrz Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak, mieszkańcy składali wnioski z prośbami zmian do końca czerwca 2019 r nad którymi miała się pochylić  Komisja. Pierwsze wnioski z prac komisji miały się pojawić najpierw  w 3 kwartale 2019r /Biuletyn Informacyjny nr 5 str 6/, ale przesunięto termin  na styczeń 2020 roku. Jednakże obecnie  poinformowano nas, że termin podania oficjalnych wniosków przygotowanych przez  komisję został wyznaczony na koniec marca 2020 r.

 

Pismo w tej sprawie złożyli też sołtys i rada sołecka Dziekanowa Polskiego – źródło fb.

W odpowiedzi na nasze pytanie usłyszeliśmy, że zmiana plańow zagospodarowania przestrzennego Dziekanowa Polskiego, a przede wszystkim ulicy Rolniczej, będzie miała miejsce po przebudowie tej ulicy przez powiat. 

Przypomnieliśmy radnym i Panu zastępcy burmistrza, że zgodnie z planami przebudowy ulicy Rolniczej na odcinku Pieńków – ulica Przy Jeziorze otrzymanymi z Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, a także informacjami od radnych powiatu warszawskiego-zachodniego, w 2020 roku prowadzone będą wszystkie sprawy formalne związane z przebudową. Budowa ulicy Rolniczej rozpocznie się w 2021 roku na odcinku Pieńków-ul. Podróżna (Dziekanów Nowy), pod warunkiem,  że będą zabezpieczone środki finansowe na ten cel.

 

Odcinek Rolniczej : ulica Podróżna – ul. Przy Jeziorze w Dziekanowie Polskim może być przebudowany w latach 2022-2023 – analogicznie, pod warunkiem, że będą zabezpieczone środki finansowe na tę inwestycję.

 

Ponadto, jak dowiedzieliśmy się od radnych powiatu, inwestycja ta będzie możliwa do realizacji, jeśli urząd gminy Łomianki zarezerwuje w budżecie stosowne środki finansowe – ok. 50%  wartości inwestycji (tak partycypują w inwestycjach inne gminy powiatu warszawskiego-zachodniego).

Z korespondencji Stowarzyszenia Przyjaciół Dziekanowa z Zarządem Dróg w Ożarowie Mazowieckim w 2018 roku wynika także,  że powiat nie oczekuje  poszerzenia ulicy Rolniczej w planach przestrzennych Dziekanowa Polskiego, aby wykonać przebudowę ulicy Rolniczej: 

Wieści z Powiatu – ulica Rolnicza w Dziekanowie Polskim

Podsumowując, uzależnienie zmian MPZP w Dziekanowie  Polskim, a szczególnie części dotyczącej ulicy Rolniczej, od inwestycji zewnętrznych (powiatu) jest w naszej ocenie zwlekaniem z rozwiązaniem problemu i unikaniem odpowiedzialności.