Pominiki przyrody w gminie Łomianki

W trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łomiankach 14 lipca 2020 roku radni podjęli decyzję o ustanowieniu 6 pomników przyrody w naszej gminie. Uchwała nr. XXVI_237_2020

 

13 września 2019 Stowarzyszenie Przyjaciół Dziekanowa wystąpiło do urzędu gminy  Łomianki o objęcie ochroną 9 wierzb znajdujących się w Dolinie Łomiankowskiej i uznanie ich pomnikami przyrody. Podczas oględzin okazało się, że 5 wierzb jest w bardzo złym stanie zdrowotnym i wymagają wielu zabiegów pielęgnacyjnych.  Czytaj : Czy łomiankowskie wierzby mogą stać się pomnikami przyrody?

 

Nowo ustanowionymi pomnikami przyrody są 4 drzewa z gatunku wierzba biała (Salix alba) i 2 kasztanowce zwyczajne (Aesculushippocastanum). 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o ochronie przyrody, pomnikami przyrody są pojedyńcze twory przyrody żywej i nieozywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, kulturowej, historycznej i krajobrazowej odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych.

 

Wierzby objęte ochroną znajdują się po południowej stronie drogi prowadzącej do tzw. Czarnego Punktu przy rezerwacie przyrody Jezioro Kiełpińskie.  Charakteryzują się okazałymi rozmiarami, regularnym pokrojem oraz kształtem korony, a także niewielkimi ubytkami pnia. Należy wspomnieć, iż przydrożne wierzby są charakterystycznym elementem krajobrazu Mazowsza. 

Wierzba biała (Salix Alba) wysokość 12,0 m, obwód 390 cm
Wierzba biała (Salix Alba) wysokość 12,0 m, obwód 357 cm
Wierzba biała (Salix Alba) wysokość 12,0 m, obwód 527 cm
Wierzba biała (Salix Alba) wysokość 10,0 m, obwód 393 cm

Pomnikami przyrody zostały także uznane 2 kasztanowce zwyczajne znajdujące się w Kiełpinie Poduchownym po północnej stronie ulicy Kościelna Droga przy Domu Księży Emerytów. W uzasadnieniu do uchwały podano, iż : „Miejsce występowania tych drzew jest jednym z ważniejszych pod względem historycznym dla gminy. Ulica Kościelna Droga jest jedną z najstarszych. Prowadziła ona od zespołu dworskiego (obecnie park fabryczny) do kościoła w Kiełpinie, którego początki datowane są na 1461 r. Kościelna Droga obsadzona była szpalerem kasztanowców, z których do dnia dzisiejszego zachowały sie tylko dwa ( na zdjęciu poniżej). Ich obwody (264 cm i 278 cm) mierzone na wysokości 130 cm przekraczają minimalny obwód pnia określony w rozporządzeniu o ochronie przyrody jako kryterium uznawania drzew z gatunku kasztanowiec zwyczajny za pomnik przyrody (250 cm).”

Kasztanowiec zwyczajny, wysokość 12,0 m, obwód 264 cm
Kasztanowiec zwyczajny , wysokość 16,00, obwód 278 cm

Stowarzyszenie Przyjaciół Dziekanowa dziękując za  pozytywne załatwienie naszego wniosku z dnia 13 września 2019r ma nadzieję, podobnie jak wielu mieszkańców i entuzjastów ochrony przyrody na to, iż władze miasta wspólnie z powołaną Komisję Dialogu Społecznego do spraw Zieleni i Ochrony Przyrody będą dalej intensywnie pracować  nad ochroną Doliny Łomiankowskiej, w tym nad szybkim i koniecznym:

 

  1. Utworzeniem Alei Pomników Przyrody z uwagi na rosnące obok siebie drzewa,  których wiele spełnia wymagania dla uznania ich za pomniki przyrody/ na następujących ulicach:

                a. ul. 6 Pułku Piechoty na odc. od ul. Brzegowej do zabudowań Kępy Kiełpińskiej- rośnie ponad 50 wiekowych wierzb,

                b. ul. Armii Poznań na odc.od Kościelnej Drogi do ul Brzegowej-rośnie tam ponad 30 wiekowych wierzb,

                c. ul.Kościelna Droga-rośnie tam ponad 20 wiekowych wierzb.  

 

2. Zinwentaryzowaniem starych drzew, które spełniają wymagania dla uznania ich za pomniki przyrody w celu ich ochrony np. 3 wiekowe wierzby przy ul Zielnej.

Mając nadzieję, że uchwała Rady Miasta z dnia 14 lipca br w sprawie ustanowienia pomników przyrody jest początkiem ochrony szczególnie cennych drzew postulujemy o pilne podjęcie prac w celu tworzenia Alei Pomników i o  inwentaryzację drzew. 

Opracowanie: Elzbieta Podolska, Mirka Szcześniak

Zdjęcia: Janusz Szcześniak

Dziekanów Polski, 24 lipca 2020.