Plany rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W -ul. Rolniczej w Dziekanowie Polskim i Nowym

Dla zainteresowanych prezentujemy mapy z całym zagospodarowaniem terenu dla planowanej inwestycji przebudowy ul. Rolniczej od granicy Pieńkowa do ul. Mikołajczyka +50 m /ul.Rolnicza 305/ przekazane stowarzyszeniu przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego.

Projekt zagospodarowania terenu – część 2

Dziekanów Polski, 17 lipca 2022 r.