Planowana przebudowa ulicy Rolniczej

      19 września 2019r w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim odbyło się spotkanie z Panem Markiem Tymofiejewiczem, Kierownikiem Sekcji Inwestycji,  zorganizowane z inicjatywy radnej powiatu warszawskiego-zachodniego Pani Anny Bernatowicz-Sobiech w celu zapoznania organizacji społecznych z wstępnym planem przebudowy ul. Rolniczej na odc.2600 m /od Pieńkowa do ul. Krasnoludków/w Dziekanowie Polskim i Dziekanowie Nowym.

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele naszego Stowarzyszenia, Rady Sołeckiej Dziekanowa Polskiego oraz  przedstawiciel  Stowarzyszenia Młode Łomianki.

 

            W toku spotkania zapoznano nas z projektem przebudowy ul. Rolniczej, który wg wstępnych założeń ma być realizowany etapami od 2021r i w oparciu o spec ustawę drogową tzw. ZRID https://www.rp.pl/Administracja/301319988-Ograniczanie-praw-wlascicieli-przy-prowadzeniu-inwestycji-drogowych.html

Budowa w oparciu o tę ustawę nie musi być zgodna z obecnie obowiązującymi  Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego wsi Dziekanów Polski i Nowy. Projekt planu przewiduje jak najmniejszą ingerencję we własność prywatną mieszkańców. 

 

Projekt, który może ulec jeszcze zmianie i musi być także zatwierdzony przez obecne władze gminy Łomianki przewiduje;

  1. Przebudowa ulicy Rolniczej będzie odbywała się głównie w obecnie istniejącym 12 m pasie ruchu z małymi zmianami;
  2. Pas drogowy będzie miał szerokość jak do tej pory około 6 m -7 m/ minimum 5,50 + 2 x 30cm na kratki  ściekowe wody opadowej/;
  3.  Powiatowy Zarząd Dróg w Ożarowie Mazowieckim nie planuje wyburzeń domów;
  4.  Od granicy z gminą Czosnów do ulicy Podróżnej planowany jest pas rowerowo -pieszy o szerokości 3 m /po stronie nr parzystych/.  Chodnik po drugiej stronie ma mieć szerokość 2 m;
  5.  Od ul. Podróżnej do ul. Krasnoludków nie planuje się jak na razie pasa rowerowo –pieszego, a w miejscach w których nie ma chodnika, ma być on wybudowany o szerokości 2 m. Chodniki planowane są  po obu stronach ulicy;

6. Planowana jest sygnalizacja świetlna przy ul. Podróżnej i ul. Wędkarskiej, a w celu zwiększenia bezpieczeństwa zbudowane zostaną  przy przejściach dla pieszych  tzw. azyle /wysepki w drodze lub tzw, „szykany”/;

 7.  W celu odprowadzenia wód opadowych na terenie niektórych działek zostaną zbudowane niewielkie zlewnie /tu grunty zostaną przejęte ustawą ZRID/;

8. Kapliczka przy ul. Wędkarskiej pozostanie, ale ulegnie niewielkiemu przesunięciu w kierunku ul. Kolejowej. /ZDP zapewnia, że ma doświadczenie w  przesuwaniu kapliczek, tak aby nie uległy one uszkodzeniu/;

9. Po przebudowie cała ulica Rolnicza będzie miała parametry nacisku 8 ton/oś;

 

   Plan przebudowy ulicy Rolniczej ma być gotowy jeszcze w br. i mieszkańcy będą mogli się z nim zapoznać na zebraniu informacyjnym, którego termin zostanie ustalony później.

 

    W 2020r z Zarząd Dróg Powiatowych wystąpi o decyzję środowiskową oraz o pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków.

 

     Obecnie nie wiadomo jak termin rozpoczęcia przebudowy ulicy Rolniczej/2021r w zależności od środków finansowych/ ma się do terminu budowy kanalizacji/2022-2023r/, która to ma biec pod chodnikiem, lub w pasie jezdnym ulicy Rolniczej. 

 

O wszelkich informacjach na temat przebudowy ulicy Rolniczej będziemy na bieżąco informować.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dziekanowa serdecznie dziękuje Pani Radnej Annie Bernatowicz-Sobiech za pomoc i współpracę 🙂

Zdjęcia: Michael Schladt