Ocalić od zapomnienia- Uchwała nr 1 z 1927 roku z Księgi Uchwał zebrań gromadzkich Dziekanowa Polskiego

Przedstwiamy Państwu rękopis Księgi Uchwał zebrań gromadzkich wsi Dziekanów Polski prowadzony przez poprzednich sołtysów. Pierwszy wpis w księdze pochodzi z zebrania gromadzkiego Dziekanowa Polskiego z kwietnia 1927 roku, ostatni zaś z grudnia 1940r. 

Postaramy się przytaczać uchwały głosowane przez naszych dziadków i pradziadków w okresie przedwojennym, zbadać jak nasi przodkowie organizowali życie naszej wsi w tym okresie.

Zapraszamy do wyszukania podpisów swoich przodków 🙂

Uchwała nr 1 pochodzi z kwietnia 1927 roku i dotyczy grodzenia pastwiska ogólnego, wykoszenia ciernia, grodzenia pastwisk, reparacji drogi publicznej wraz z chodnikiem „każdy przed swemi gruntami”. Osoby uchylające się od wykonania postanowień zebrania gromadzkiego ponosiły kary pieniężne – określone w uchwałach. W zebraniu gomadzkim w kwietniu 1927 roku wzięło udział 35 gospodarzy Dziekanowa Polskiego.

 

Sołtysem Dziekanowa Polskiego w tym okresie był Stanisław Obrębowski.

 

Zapraszamy do lektury rękopisu!