Ocalić od zapmnienia – uchwała rady gromadzkiej Dziekanowa Polskiego w sprawie budowy wału

Uchwała nr 13 ze stycznia 1930 roku w sprawie budowy wału

Uchwała nr 13

Uchwała ogólnego zebrania ogółu wsi Dziekanów Polski odbyta dnia …….. stycznia 1930 roku w lokalu sołtysa wsi pod przewodnictwem sołtysa wsi Obrębowskiego Stanisława. Obecnych przybylo na zebranie mających prawo głosu……….. z ogólnej liczby 59. Przewodniczący objaśnił zebranym o budowie wału nad Wisłą.

Zebrani jednogłośnie zrzekają się budowy wału z powodu iż jako wieś nie posiada gruntów ornych lecz tylko pastwisk i łąki które straciłoby całkowitą wartość, gdyż ono pastwisko i łąki koniecznie wymagają oblania wodą gdyż inaczej utraciło by całkowtą wartość na którym pastwisku ogół wsi tylko ma jedyne utrzymanie, i zaznaczyć należy że w razie pęknięcia wału czeka nie tylko wsi Dziekanów Polski lecz i innym wioskom wielkie niebezpieczeństwo jak było w roku 1924

 

Uchwałę podpisali: Franciszek Jechowski, J. Scześniak, Paweł Salwowski, Kowalski F., W. Stańczyk, Bicz, St. Niewiadomski, Białobrzeski W, Jan Bogurad, J. Przytuła, nazwisko nieczytelne, nazwisko nieczytelne, Michał Miecznikowski, M. Pasternak, A.Szcześniak, Jan Jechowski,  L Sokołowski, nazwisko nieczytelne, J. Szcześniak, Paweł Jechowski, J. Waśniewski, Józef Kuliś, Jechowski, Michał Obrębowski, Szymon Faliński, Jan Obrębowski, Józef Pasternak, Franciszek Jechowski, Jan nazwisko nieczytelne, Bronisław Białobrzewski, Józef Jechowski,  W. Choroś, F. Michalak