UWAGA! Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego do 30.06.2019 r

Obecnie trwają prace nad analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy – to nasza szansa na zmianę Studium Gminy z 2015r i uchwalonych nie akceptowanych społecznie złych planów zagospodarowania/informacja z Biuletynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki nr 5 str 6. Uwagi do aktualnie obowiązującego STUDIUM i MPZP można składać do końca czerwca br. do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta . W załączeniu pismo  wysłane w tej sprawie do Urzędu przez nasze stowarzyszenie z propozycją zmian w MPZP  we wsi Dziekanów Polski.  

W odpowiedzi, otrzymaliśmy następujące pismo: