Budowa kanalizacji w Dziekanowie w 2021 roku

Podczas  XXIV Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach 21 stycznia 2021 podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024, będących w posiadaniu Gminy Łomianki. Projekt uchwały

Plan Harmonogramu realizacji inwestycji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Łomianki na lata 2021-2024 zatwierdzono 18 głosami. Wg projektu /harmonogram poniżej/ prace budowlane na odcinku ca 4000 m rozpoczną się w ulicy Rolniczej od Pieńkowa do ul. Waligóry w maju 2021 r. i będą trwać do marca 2022r .

Środki na ten cel zapewniono uchwałą XXX /265/2020 z dnia 26.11.2020r w której podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału ZWIK o 9.300.000 zł. na budowę kanalizacji między innymi w ulicy Rolniczej w Dziekanowie Polskim i Dziekanowie Nowym. Pisaliśmy o tym fakcie w : Kanalizacja w Dziekanowie coraz bliżej.

Kanalizacja tego odcinka ul. Rolniczej łącznie z ul.Waligóry wynika z faktu, iż spływ ścieków z obszaru, na którym odbywać się będzie planowana /prawdopodobnie w latach 2022-2023 /przebudowa ulicy Rolniczej, przewidziany jest w kierunku ulicy Wiklinowej oraz Warszawskiej poprzez ulicę Rolniczą, ul. Waligóry oraz drogę techniczną DK7.

Dziękując za przekazane środki i zatwierdzenie w/w planu mamy nadzieję na terminowe wykonanie zaplanowanej kanalizacji w ul.Rolniczej na którą mieszkańcy Dziekanowa czekają od lat.

Dziekanów Polski, 21 stycznia, 2021r.

Opracowanie: Stowarzyszenie Przyjaciół Dziekanowa