Jezioro Kiełpińskie – Rezerwat ścisły, unikalny, piękny

Jezioro Kiełpińskie –  REZERWAT  ŚCISŁY , UNIKALNY  I  PIĘKNY

Rezerwat stanowią  wody jeziora i teren do 50 m od brzegów jeziora .

Jezioro Kiełpińskie zasilane jest  okresowo wysychającą strugą tzw. Strugą Dziekanowską , która zasila też i inne jeziora w Gminie Łomianki. Jest przykładem doskonale zachowanego starorzecza. Ma kształt długiej, wąskiej rynny o  długości około 700 metrów i  otoczone jest szerokim pasem roślinności szuwarowej. Maksymalna szerokość jeziora to  80m a maksymalna głębokość 6 m. Bogata roślinność i fauna bezkręgowców powoduje iż jezioro posiada zdolność samooczyszczania, co daje możliwości prowadzenia wielu prac badawczych. Celem ochrony jest zachowanie starorzecza Wisły z charakterystyczną fauną i florą.  W rejonie Jeziora Kiełpińskiego stwierdzono występowanie 53 gatunków ptaków, z czego większość jest objęta ochroną ścisłą .Jezioro jest miejscem ich żerowania i gniazdowania oraz  stanowi źródło wody pitnej a także kryjówek nie tylko dla ptaków gniazdujących na wodach i trzcinowiskach Jeziora Kiełpińskiego, ale także dla tych związanych z innymi środowiskami. To także miejsce występowania chronionej pachnicy dębowej.

Jednocześnie, zarówno Jezioro Kiełpińskie, jak i Struga Dziekanowska stanowią przykład korytarza ekologicznego, który umożliwia licznym gatunkom dogodne, a zarazem bezpieczne przemieszczanie się. Korytarz ten łączy Rezerwat z Wisłą poprzez ciek wodny biegnący w kierunku wału przeciwpowodziowego w Burakowie .

 

Amatorów zwiedzania i wycieczek  zapraszamy do  artykułu SPACEROWNIK PO ŁOMIANKACH – strony opracowanej przez Stowarzyszenie Promocji Łomianek- Nasze  Łomianki. Pamiętając o zakazie nie polecamy jednak wchodzenia na teren Rezerwatu .

 

http://www.lomianki.pl/lomianki2/media/2011/03/3154_6_Okolice_Jez_Kie_pi_skiego.pdf

http://www.lomianki.pl/lomianki2/index.php?dc=286&hc_location=u

J.SZ.