Dziekanów Polski wybrał sołtysa

20 lutego 2019 r. w szkole podstawowej przy ul. Rolniczej 435 odbyły się wybory Rady Sołeckiej Dziekanowa Polskiego.  Na spotkanie przybyło 122 mieszkaców Dziekanowa. Na funkcję sołtysa kandydowały 2 osoby: Ilona Pawluk – kandydatka Stowarzyszenia Przyjaciół Dziekanowa, oraz Henryk Zieliński, pełniący tę funkcję od ponad 30 lat.

W tajnym głosowaniu mieszkańcy oddali 121 głosów, 3 głosy nieważne, 118 głosów ważnych, w tym 60 głosów na pana Henryka Zielińskiego i 58 głosów na panią Ilonę Pawluk.

Sołtysem Dziekanowa Polskiego ponownie został Henryk Zieliński.

Sołtys i Rada Sołecka DZIEKANOWA POLSKIEGO oraz wiceburmistrz Witold Gawda i przewodniczący Rady Miejskiej Adam Salwowski

Dużym zaskoczeniem była bardzo wysoka frekwencja. Biorąc pod uwagę fakt, że w dotychczasowych wyborach sołeckich, na przestrzeni ostatnich 30 lat, udział brało średnio 20-25 osób, tak wysokie zainteresowanie prawdopodobnie miało związek z pojawienim się kontrkadydata na tę funkcję społeczną, panią Iloną Pawluk, która poważnie zagroziła pozycji dotychczasowego sołtysa. 

Poniżej prezentujemy ulotkę wyborczą Pani Ilony i krótką informację o kandydatce.

Serdecznie gratulujemy Henrykowi Zielińskiemu, a naszej koleżance Ilonie Pawluk gratulujemy wyniku, i życzymy dalszych sukcesów w pracy społecznej 🙂

Fot: Łomianki info