Dziekanów Polski w liczbach czyli Narodowy Spis Powszechny 2021

Dzięki powszechnym spisom (obecnie co 10 lat) wiemy jak rozbudowują się poszczególne wsie i miasta. Spisy powszechne są istotnymi momentami w życiu narodu, kiedy państwo pyta obywateli „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” ? W br. spis trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku.         

 Niegdyś Dziekanów zwany Dziekanowo to prywatne dobra należące od średniowiecza do duchownych, około XII wieku –  własność dziekanów kapituły katedralnej płockiej. W 1795 r. po III rozbiorze Polski, dobra kościelne w tym i Dziekanowa przejęły władze pruskie. Wtedy sama wieś Dziekanów zajmowała obszar 18 łanów tj. 375 ha i liczyła 44 osady włościańskie oraz duży folwark z 7 domami /dwór, mieszkania dla oficjalistów i czworaki/. Po wykupie w 1840 r. ziem Dziekanowa przez Zofię Trębicką, ukazem carskim w 1864 r. uwłaszczono wszystkich 37 gospodarzy wsi 546 morgami ziemi. https://dziekanowpolski.pl/ukaz-carski-tabela-likwidacyjna-z-1864-roku-wersja-polska/               

     

100 lat temu wg powojennego spisu powszechnego z 1921 roku                                                              

  • 100 lat temu na ziemiach dawnego Dziekanowowa (od XIX do XX wieku) powstały już  4 wsie i mieszkało w nich 805 osób w 117 gospodarstwach (siedliskach) 
  • Dziekanów POLSKI liczył 61 gospodarstw  z 443 mieszkańcami w tym 6 to Żydzi, 13 koloniści ewangelicy, pozostali to katolicy *
  • Dziekanów NOWY liczył 5 osad  z 44 mieszkańcami . *
  • Dziekanów NIEMIECKI (obecnie Leśny) liczył 25 siedlisk i 158 mieszkańców (25 katolików, a pozostali narodowości niemieckiej).  
  • SADOWA liczyła 26 gospodarstw i 160 mieszkańców (14 osób pochodzenia niemieckiego, pozostali to katolicy).

Łomianki, Kiełpin, Dziekanów Niemiecki, ul. Warszawska i Rolnicza – zdjęcie lotnicze z 1935r.

Obecnie liczba mieszkańców tych 4 miejscowości według stanu na 31.12.2020 r. wynosi łącznie 4746 osób i wzrosła prawie 6 krotnie w ciągu ostatnich 100 lat od czasu spisu z 1921r /805 osób/. Mieszkańcy 4 wsi stanowią obecnie 18,3% ogółu mieszkańców Gminy Łomianki, a w ciągu ostatnich 10 lat przybyło tu ponad 519 mieszkańców tj. 12,2%.

 Mieszkańcy –spis powszechny w 2011r i udział % mieszkańców gminyLiczba mieszkańców –dane gminy na 31.12.20r/zameldowani/Gospodarstwa domowe –dane ze spisy 2002r
1Dziekanów Leśny -2253  tj. 9,3%/ łącznie z Bajkowym/2378  652
2Dziekanów Nowy –   351  tj. 1,4%  457  113
4Dziekanów Polski – 963  tj.    4%         1117  234
5Sadowa                –   660   tj. 2,7%         794  126
 RAZEM                   4227   tj.17,4% ogółu4746 tj.18,3% ogółu               1125

Ponadto, na terenie w/w miejscowości zamieszkuje także dość duża liczba osób bez zamelodowania, przebywających tu okresowo (działki rekreacyjne, cudzoziemcy, domy bez osób zameldowanych itp.). Zobaczymy ile nas jest faktycznie po tegorocznym spisie powszechnym.

Widok okolic Jeziora Dziekanowskiego – zdjęcie – M.ichael Schladt Dziekanów Polski i Nowy 2019 r.

                                                                                            

Poniżej szczegółowe dane z Narodowego Spisu   z 2011 r:

W gminie Łomianki działa Gminne Biuro Spisowe (tel. 22 888 98 13, pon. 10–18, wt.–pt. 8–16). Od 1 kwietnia będzie dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 8–20. Numer telefonu zostanie podany na stronie www.lomianki.pl oraz w kolejnym biuletynie. Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.

Dziekanów Polski, 1 kwietnia, 2021 r.