DROGA EKSPRESOWA S7- WĘZEŁ SADOWA

DROGA  EKSPRESOWA  S7- WĘZEŁ SADOWA 

Realizacja drogi ekspresowej  S7 na odcinki  Czosnów– Warszawa  wstępnie została ujęta w planach na lata 2014-2023.

Obecnie budowa tej trasy jest uzależniona przede wszystkim od zapewnienia jej finansowania z uzyskanych oszczędności. O ile będą środki finansowe to ;

ETAP I –Czosnów-Kiełpin -realizacja planowa na  lata 2020-2024  wg wariantu II

ETAP II -Kiełpin –TRASA Armii Krajowej- realizacja planowa na lata 2021-2024 wg wariantu II.

W dniu 27.04.2018r RDOŚ wydał decyzję środowiskową .W dniu 03.08.2018r podpisano umowę na realizację koncepcji programowej dla Etapu I. Powyższa dokumentacja będzie uszczegółowieniem dotychczasowych rozwiązań projektowych. ETAP II jest obecnie na etapie przetargu.

Węzeł  Sadowa powstanie w Etapie I wg  wariantu IIB. Plan  poniżej: węzeł Sadowa pomiędzy DK 7 i Dziekanowem Polskim, od strony północnej. Proszę  zwrócić uwagę na ulicę tzw. Opaskową-Kolejową, która biegnie wzdłuż DK7, widoczną w prawym dolnym rogu mapy, skręca w ulicę Wędkarską i biegnie do ronda,  dalej „wchodzi” albo Wędkarską do ulicy Rolniczej lub do ulicy bez nazwy, tzw. drogi technicznej, oddzielającej tereny inwestycyjne od mieszkaniowych w Dziekanowie Polskim zgodnie z MPZP. Droga Opaskowa „urywa się” przed Węzłem Sadowa, stąd nasze uzasadnione obawy, aby ulica Rolnicza nie stała sie drogą awaryjną dla DK7.

 

Na stronie Urzędu Miasta Łomianki  http://bip.lomianki.pl/index.php?dc=15571&m=4&sc=114    znajduje się MPZP  Dziekanów Polski Zachód uchwalony w W 2018r.
Na terenie objętym tym planem usytuowany jest  Węzeł  Sadowa/symbol KDS 1/, a przerwana obecnie istniejąca i biegnąca wzdłuż całej S7 droga opaskowa ma symbol KDD3 i KDD2.
Ul.Wędkarska będzie drogą zbiorczą i tu ma 3 symble –  KDZ2, KDZ3, KDZ4. Na tym planie pokazano tylko jej część /pozostała część ukazana jest na planie Dziekanów Polski Wschód/.
 
Poniżej cały Węzeł Sadowa po obu stronach DK7. Po prawj stronie ulica Wędkarska, po lewej nowa ulica zbiorcza.