Czy wał wiślany w gminie Łomianki jest bezpieczny?

                Jak powszechnie wiadomo, w 2010r w czasie zagrożenia powodziowego  najbardziej narażone na przerwanie był wał Wisły w rejonie śluzy Dziekanowskiej w Dziekanowi Polskim,  gdyż woda niebiezpiecznie podniosła się do korony wału, a mieszkańców informowano o możliwości ewakuacji. Na szczęście udało się uratować wał w gminie Łomianki,  ale przez ostatnie lata, w naszej opinii, niewiele zrobiono w celu jego zabezpieczenia i koniecznego szybkiego podwyższenia o 60- 80cm.              

                W 2009 r. w pracy magisterskiej UW Wydział Geografii pt. „Percepcja powodzi w gminie Łomianki’ na str.  44 https://docplayer.pl/12212039-Percepcja-powodzi-w-gminie-lomianki.html  napisano, iż stan wału w naszej gminie jest zły, a jego wysokość wynosząca od 3,5 do 5 m wymaga podwyższenia o 40-80 cm. W przypadku przerwania wału teren naszej gminy może zostać  zalany wodą od 0,5m-4 m  na obszarze odWisły aż do ul. Warszawskiej w Łomiankach oraz dalej aż do ul. Kolejowej. Teren gminy Łomianki i gminy Czosnów  w przypadku zerwania wału po tej stronie Wisły zostanie w dużym stopniu zalany, tak jak to miało miejsce w latach 1844, 1889, 1924, 1947 i 1958.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z 2013 roku wału wiślanego na terenie naszej gminy.

Nory w podstawie wału wykopane przez bobry.

Pragniemy zwrócić  uwagę na poniższe fakty:

  • W podstawę wału powrastały drzewa, do czego bezwzględnie nie wolno było dopuścić. Część z nich ma już kilkadziesiąt lat.
  • Od strony zewnętrznej wałów (tzn. nie od strony między-wala Wisły) jest widoczny na zdjęciach zbiornik wodny, usytuowany u samej podstawy wału Wisły. Prawdopodobnie jest on pozostałością po powodzi z lat międzywojennych. Zbiornik ten został skolonizowany przez bobry, które systematycznie wycinają drzewa porastające jego brzegi. Drzewa na północnym brzegu zbiornika to te które wrosły w wał.
  • Korzenie wyciętych drzew próchnieją stanowiąc jakby dreny wchodzące do  wnętrza wału. Nie trzeba zbyt dużej wyobraźni, żeby zrozumieć czym to grozi.

Załączone powyżej zdjęcia zostały zrobione w maju 2013 r. Już wtedy stan wałów był na tyle niepokojący, że zdjęcia te zostały udostępnione na posiedzeniu Komisji Technicznej Rady Miejskiej. Niestety poza wzburzeniem jakie wywołała poniższa moja prezentacja, nic się od tamtego czasu nie zadziało.

Na zdjęciach są widoczne otwory w podstawie wału. Wykopały je bobry. Mogą one mieć nawet kilka metrów długości i prowadzą do podziemnej sztolni/gniazda, w którym zwierzęta te spędzają zimę.

Poniższe zdjęcia zostały zrobione w 2019 roku. Jakie zmiany nastąpiły w ciągu ponad pięciu lat, jaki dzielą te zdjęcia?

  • Po pierwsze, przybyło dziur w wale.
  • Po drugie, bobry wycięły prawie wszystkie drzewa porastające brzegi opisywanego zbiornika i wyniosły się w inne miejsce.
  • Po trzecie postępuje proces rozkładu drzew wyciętych w czasie tych kilku lat. Proces o którym mowa rozpoczął się jednak znacznie wcześniej niż pierwsze ze  zdjęć. Sądzimy, że proces rozkładu korzeni obumarłych drzew, wrastających w wał  jest dość zaawansowany i może przynieść tragiczne w konsekwencjach skutki, w przypadku dużego naporu wody w sytuacji około powodziowej. Szczególnie niebezpieczne mogą być konsekwencje długotrwałego naporu wody i rozmiękania wału. I nie chodzi tu o straszenie  kogokolwiek, lecz o elementarny zdrowy rozsądek.
  • Należy tu przypomnieć, że kilka lat temu informowano o istniejącym zagrożeniu zarówno władze miasta jak i  przedstawiciela Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, którzy uczestniczyli w wizytacji terenu nielegalnego składowiska odpadów, położonego w między-walu Wisły, w sąsiedztwie łomiankowskiej oczyszczalni ściekó
Zbiornik wodny "skolonizowany" przez bobry systematycznie wycinjące drzewa rosnące w pobliżu.

W związku z powyższym wysłaliśmy zapytanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Warszawie z zapytaniem o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Łomianki w razie powodzi, i otrzymaliśmy następujacą odpowiedź:

Zdjęcia  i komentarz: Dariusz Dąbrowski