Czy GDDiKA chce zakorkować ulicę Rolniczą?

Szanowni Państwo!

Otrzymaliśmy sygnał, z dobrze poinformowanego źródła, o toczących się dyskusjach dotyczących przebiegu dróg towarzyszących drodze krajowej S7 w jej przebiegu na odcinku Dziekanów Polski – Łomna, tzw dróg służebnych, objazdowych, w przypadku awarii pojazdów, wypadków drogowych i innych zdarzeń losowych powodujących zakłócenia płynności ruchu. Obecnie forsowana jest koncepcja mająca na celu przebudowę ulicy Rolniczej tak, aby przejęła również zadania drogi awaryjnej dla trasy S7. Na obecnym etapie ustaleń, Rolnicza ma być trasą awaryjną dla samochodów osobowych, od ulicy Wękarskiej w Dziekanowie Polskim do Łomny. Mieliśmy okazję przejrzeć wstępny szkic ulicy Rolniczej na tym odcinku po przebudowie z zaprojektowanymi wieloma rondami o średnicach umożliwiających manewr skrętu dla tirów. Taki zakres robót przebudowy przypomina  budowę nowej drogi uwzględniając fakt, że w drodze ułożona ma być kanalizacja z gospodarstw domowych, kanalizacja fekalna, odbiór wód opadowych i pośniegowych.

Po przedyskutowaniu wszystkich za i przeciw, zgłaszamy stanowcze WETO tej koncepcji.

Według nas  jest to koncepcja zła. W Europie, tam gdzie pierwsze autostrady „wchodziły” do miast, rozwiązano ten problem w prosty sposób. Równolegle do autostrad, po obu ich stronach biegną drogi pomocnicze, dla ruchu miejscowego i awaryjnego. U nas mamy stan identyczny. Są to ulice Kolejowa – parzyste numery,  i Kolejowa – numery nieparzyste. Ulice zwane przez autochtonów jako droga Opaskowa po jednej jak i po drugiej stronie S7.

I tak przypomnę:

Dla ruchu Warszawa – Gdańsk:

Z trasy S7 istnieją następujące zjazdy na Opaskową: przy ul.  Wiślanej, na Graniczce, przy ul. Wędkarskiej, przy ul. Podróżnej, przy ulicy bez nazwy w Dziekanowie Nowym,  przy  ul. Nadwiślańskiej w Pieńkowie i dalej w Palmirach i w Czosnowie.

Dla ruchu Gdańsk – Warszawa istnieją następujące zjazdy: 

W Czosnowie, w Palmirach, przy ul. Podróżnej zjazd na Sadową, na Graniczce zjazd do Dziekanowa Leśnego –szpital i dalej zjazd na Opaskową aż do ulicy Wiślanej.

Wynika z tego, że  w przypadku awarii lub wypadku, mamy dużo możliwości zjazdów i ominięcia zatorów zarówno po jednej jak i po drugiej stronie trasy S7.

Rozpatrzmy teraz wariant, że ul. Rolnicza ma być tą, która przyjmie zatrzymany ruch w wyniku wypadku czy awarii pojazdu.

1. Wypadek w kierunku Warszawa – Gdańsk. Dojazd do ul. Rolniczej jest możliwy. Wszystkie zjazdy powiązane są z ulicami dochodzącymi do ul. Rolniczej.

2. Wypadek w kierunku Gdańsk – Warszawa. Dojazd do ul. Rolniczej jest w kolizji z ruchem po drugim paśmie S7 i możliwy tylko po zatrzymaniu tego ruchu.

Nie potrzeba przebudowywać ul. Rolniczej. Jest to dla nas sprawa oczywista. Trzeba doprowadzić do porządku ulicę Kolejową [ Opaskową ] po obu stronach S7.

Wiele spraw związanych z aglomeracją Gminy dla terenów przylegających do trasy S7 i ulicy Rolniczej załatwia się cichutko. Bez wiedzy mieszkańców podejmowane są życiowo ważne dla nich decyzje jak poszerzenie ulicy Rolniczej, wyburzanie domów i demontaż ogrodzeń.

W związku z powższym, skierowaliśmy pismo do urzędu gminy w Łomiankach oraz umówiliśmy się na spotkanie z zastepcą burmistrza do spraw technicznych, Panem Pawłem Bohdziewiczem, w celu omówienia problemu.

Ryszard Grabowski