Czy będą zmiany w studium i planach zagospodarowania przetrzennego Dziekanowa Polskiego?

Uchwała RM nr IX/54/2019r z dnia 28 marca 2019r /w załączeniu/,która podjęta została na skutek skargi wniesionej na działalność burmistrza pana Tomasza DĄBROWSKIEGO stwierdza, że Studium Gminy Łomianki z 2015r i MPZP wsi Dziekanów Polski z 2018r podjęte zostały z naruszeniem prawa.

Uznana Skarga

   

Uchwalone  w 2015 r nowe Studium było całkowicie sprzeczne z oczekiwaniami mieszkańców.

 

Brak było  przyzwolenia społeczności lokalnej dla inwestycji budowy obwodnicy .

Plany Dziekanowa Polskiego i / planowane poszerzenie ulicy Rolniczej z 12m do  20 m w celu wprowadzenia całego ruchu z planowanej  obwodnicy  poprzez wieś / w znacznym stopniu naruszały interesy wielu obywateli. 

 

Były burmistrz postanowił  w 2015 r,  po zabudowaniu wylotu z planowanej od lat obwodnicy  przy ul Krasnoludków,  zmienić Studium wspierając inne podmioty kosztem mieszkańców Dziekanowa Polskiego /wydano do roku 2015 -WZ na budowę 3-4 domów mieszkalnych na trasie planowanej od 2002 r obwodnicy biegnącej za zabudowaniami wsi  bez wytyczenia nowej trasy dla tej obwodnicy./ Tym samym założono konieczne wyburzenie części domów w celu zachowania nowo wybudowanych domów przy ul. Krasnoludków.

 

Były burmistrz nie działał w interesie publicznym dążąc do uchwalenia planów godzących w interes społeczny i słuszny interes wielu obywateli.

W Biuletynie Informacyjnym nr 5 maj 2019 pojawila się informacja, że Burmistrz Łomianek przystąpiła do analizy planów przestrzennych w naszej gminie. Do końca czerwca mieszkańcy mogą składać wnioski i uwagi do analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.