Budżet Gminy Łomianki 2020 – radni dla Dziekanowa

Wczoraj, 19 grudnia 2019 r, odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Łomiankach, podczas której radni dyskutowali nad budżetem gminy na rok 2020. Propozycja budżetu burmistrz Łomianek Małgorzaty Żebrowskiej- Piotrak nie została poparta przez radnych. Radni wprowadzili do budżetu swoje propozycje. Klub Radnych Niezależnych pod przewodnictwem radnego Adama Salwowskiego zaproponował dwadzieścia trzy nowe zadania inwestycyjne, a klub radnych Mieszkańcy Łomianek – 7 . Przedstawiamy poniżej wnioski klubu Radnych Niezależnych, które zaprezentował radny Michał Naftyński.  Zaproponowane wnioski poparło 18 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym się i jednym głosie przeciw. 

 

Około godziny 18.45 Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Salwowski zgłosił wniosek formalny o przerwę w obradach do 9 stycznia 2020 r. Obrady zostaną wznowione o godz. 16.00.

Z przyjemnością  prezentujemy Państwu wnioski zgłoszone przez Klub Radnych Nieżależnych, gdyż w dużej mierze dotyczą Dziekanowa Polskiego i Dziekanowa Nowego.

 

Propozycje zmian do projektu budżetu 2020 Klubu Radnych Niezależnych w składzie; Adam Salwowski, Michał Naftyński, Grzegorz Lenard, Tomasz Dąbrowski ;

 I.   Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego o nazwie; „Projekt i budowa ulicy Błotnej”, przesuniecie i zabezpieczenie kwoty: 1 000,00 zł., z zadania 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej, dział 600.

II. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego o nazwie; „Projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze”, przesuniecie i zabezpieczenie kwoty: 1 000,00 zł., z zadania 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej, dział 600.

III. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego o nazwie; „Projekt i budowa ulicy Kownackiej”, przesuniecie i zabezpieczenie kwoty: 1 000,00 zł., z zadania 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej, dział 600.

IV.   Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego o nazwie; „Projekt i budowa ulicy bez nazwy (adresy domów to Rolnicza, od ul. Rolniczej w kierunku śluzy na wale Wiślanym)” przesuniecie i zabezpieczenie kwoty: 1 000,00 zł., z zadania 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej, dział 600.

V.   Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego o nazwie; „Projekt i budowa ulicy Wędkarskiej, (od ul. Rolniczej w kierunku J. Dziekanowskiego)” przesuniecie i zabezpieczenie kwoty: 1 000,00 zł., z zadania 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej, dział 600.

VI. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego o nazwie; „Projekt i budowa ulicy Wędkarskiej, (od ul. Rolniczej w kierunku J. Dziekanowskiego)” przesuniecie i zabezpieczenie kwoty: 1 000,00 zł., z zadania 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej, dział 600.

VII. Zad. 2017/13 Przebudowa ul. Wędkarskiej – zmiana nazwy zadania na:  Projekt i budowa ulicy Wędkarskiej, (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej) możliwość pozyskania dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych (Fundusz Dróg Samorządowych do 80%) przesuniecie i zabezpieczenie kwoty: 1 000,00 zł., z zadania 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej, dział 600.

VIII.  Zad. 2017/14 Przebudowa ul. Poziomkowej – zmiana nazwy zadania na:  Projekt i budowa ulicy Poziomkowej, (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej i ul. Królowej Marysieńki) możliwość pozyskania dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych (Fundusz Dróg Samorządowych do 80%) przesuniecie i zabezpieczenie kwoty: 1 000,00 zł., z zadania 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej, dział 600.

IX .Zad. 2020/10 Pozyskanie gruntów pod rozbudowę placu zabaw w Kiełpinie przy ul. Rolniczej –  zmiana nazwy zadania na:  Pozyskanie gruntów pod budowę nowej Szkoły Podstawowej w Kiełpinie – zarezerwowane środki w kwocie 2 320 000,00 zł. są zaplanowane w projekcie budżetu 2020.

XUtworzenie nowego zadania inwestycyjnego o nazwie; „Projekt i budowa nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach wraz ze świetlicą dla młodzieży na działce nr. 819/3”, przesunięcie i zabezpieczenie kwoty:  2 000 000,00 zł., z zadania 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej, dział 600.

XI.Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego o nazwie; Projekt i budowa nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim wraz ze świetlicą dla młodzieży”, przesuniecie i zabezpieczenie kwoty:  2 000 000,00 zł., z zadania 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej, dział 600.

XIIUtworzenie nowego zadania inwestycyjnego o nazwie; Zakup nowego średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach”, przesunięcie i zabezpieczenie kwoty:  500 000,00 zł., z zadania 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej, dział 600.

XIII.  Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego o nazwie; „Aktualizacja – projekt przebudowa i wzmocnienia wału przeciwpowodziowego na terenie Gminy Łomianki od Burakowa aż do granicy z Gminą Czosnów”, przesuniecie i zabezpieczenie kwoty:  1 000,00 zł., z zadania 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej, dział 600.

XIV. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego o nazwie; „Utworzenie strzelnicy w ramach projektu „Strzelnica w Powiecie” (możliwość pozyskania środków zewnętrznych z MON w wysokości 80%), przesuniecie i zabezpieczenie kwoty:  1 000,00 zł., z zadania 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej, dział 600.

XV.Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego o nazwie; „Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Kiełpinie wraz z infrastrukturą sportową (boiska) na działkach ewidencyjnych o numerach; 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2”, – możliwość pozyskania środków zewnętrznych na infrastrukturę sportową, przesuniecie i zabezpieczenie kwoty:  2 500 000,00 zł., z zadania 2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej, dział 801.

XVIZad. 2017/20 – Budowa Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej – zmiana nazwy zadania na; Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej, przesuniecie i zabezpieczenie kwoty:  500 000,00 zł., z zadania 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej, dział 600.

XVII. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego o nazwie; „Zakup sprzętu fotograficznego do pracowni Szkoły Podstawowej”, przesunięcie i zabezpieczenie kwoty:  1 000,00 zł., z zadania 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej, dział 600.

XVIII. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego o nazwie; „Zakup sprzętu muzycznego do dwóch sal prób do pracowni Szkół Podstawowych”, przesuniecie i zabezpieczenie kwoty:  10 000,00 zł., z zadania 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej, dział 600.

XIX. Zad. 2015/22 – Przebudowa kompleksu boisk – zmiana nazwy zadania na; Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej tj. zaplecza sanitarnego oraz trybun, (możliwość pozyskania środków zewnętrznych na infrastrukturę sportową do 50% z Ministerstwa Sportu) przesunięcie i zabezpieczenie kwoty:  800 000,00 zł., z zadania 2020/12 Budowa budynku Miejskiego Aktywności Lokalnej „Miejsce Aktywności Lokalnej – Jaśminowa”, dział 750.

XX.  Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego o nazwie; „Przystąpienie do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dziekanów Polski i Dziekanów Nowy”, przesunięcie i zabezpieczenie kwoty:  50 000,00 zł., z Plany zagospodarowania przestrzennego, dział 710.

XXI. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego o nazwie; „Przystąpienie do zmiany planów miejscowych dla miejscowości Dziekanów Polski”, przesunięcie i zabezpieczenie kwoty:  50 000,00 zł., z Plany zagospodarowania przestrzennego, dział 710.

XXII.  Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego o nazwie; „Przystąpienie do zmiany planów miejscowych dla miejscowości Dziekanów Nowy”, przesunięcie i zabezpieczenie kwoty:  50 000,00 zł., z Plany zagospodarowania przestrzennego, dział 710.

XXIII.  Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego o nazwie; „Wykonanie projektu i przebudowa pomieszczeń na parterze ICDS (po prawej stronie od wejścia) dla potrzeb funkcjonowania biura rady wraz z salą konferencyjną na min. 25 miejsc + 25 miejsc dla mieszkańców uczestniczących w spotkaniach i obradach komisji + wyposażenie: (wyposażenie biurowe, nagłośnienie, rzutnik, klimatyzacja i pozostałe wymagane elementy)”, przesunięcie i zabezpieczenie kwoty:  1 000,00 zł., z zadania 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej, dział 600.

Radni Klubu Radnych Niezależnych

Adam Salwowski

Michał Naftyński

Grzegorz Lenard

Tomasz Dąbrowski

Łomianki, dnia 19.12.2019 roku

Stowarzyszenie Przyjaciół Dziekanowa wielokrotnie kierowało pisma do urzędu gminy o zmianę studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Dziekanowa Polskiego i Nowego :

Czy będą zmiany w studium i planach zagospodarowania przestrzennego dla Dziekanowa Polskiego?

Uwaga! Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do MPZP

Urząd Miasta wznawia prace nad MPZP

Informowaliśmy także o nieprawidłowościach na ulicy Błotnej i Przy Jeziorze: Toksyczna nawierzchnia ulic Błotnej i Przy Jeziorze

Ponadto, informowaliśmy o potrzebie remontu wału na Wiśle : Stan wałów Wisły w gminie Łomianki – dostateczny!

Elżbieta Podolska