Będzie zmiana MPZP w rejonie ulicy Rolniczej w Dziekanowie

Podczas LIII Sesji  Rady Miejskiej RM w Łomiankach w dniu 24.02.22 r.  głosami 18 radnych za /przy 3 wstrzymujących się/ zatwierdzono 3 projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP obszaru Dziekanowa Polskiego, Dziekanowa Bajkowego oraz Kiełpina – Zachód.  http://lomianki.esesja.pl/posiedzenie/8a3b9d1b-cd00-4

  1. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Rolniczej w Dziekanowie Bajkowym. http://lomianki.esesja.pl/zalaczniki/170259/7-projekt-uchwaly-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-mpzpw-dziekanowie-bajkowymmzp_1624213.pdf

2. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Rolniczej we wschodniej części Dziekanowa Polskiego. http://lomianki.esesja.pl/zalaczniki/170259/9-projekt-uchwaly-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-mpzp-czesci-dziekanowa-polskiegomzp_1624224.pdf

3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Zachód” http://lomianki.esesja.pl/zalaczniki/170259/8-projekt-uchwaly-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-mpzpkielpin-zachodmzp_1624218.pdf

Dziekanów Polski, 25 luty 2022